Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Microsoft Teams - crash loop with 3rd party or allow certain trusted domains

more options

Seen similar article but did not resolve my issue. Running latest build of Firefox... having this issue happen over and over. Rebooted, tried private tab did not resolve the issue.

Seen similar article but did not resolve my issue. Running latest build of Firefox... having this issue happen over and over. Rebooted, tried private tab did not resolve the issue.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Here is what I get with Teams. see screenshot

more options

It never works at work on my laptop running Win10. Let see what happens on Win11. Here is what I get in Win 11. see screenshot ---> https://paste.opensuse.org/83387924

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

more options

I continue to have problems with the crash loop when trying to use teams in firefox browser. I have added the listed sites in posts to the exception list but it still occurs. What else can I try to work around this issue? I am running the lastest version firefox on Windows OS (Windows 10).

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη rmc021490

more options

Did you see my screenshots... Firefox is not supported.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

more options

Could you describe the steps to replicate the problem? For example, you receive a link to a Teams meeting and you click it. Then Firefox opens the link and displays a page with choices for accessing the meeting.

In my experience, sometimes Firefox immediately runs the "Open Teams" function to use the Teams app, and sometimes you need to click the "Open Teams" button.

It sounds like at that point, Firefox displays the site permission dialog to allow the site to use an external program to open an msteams: link. And then the problem occurs.

What happens? Does Firefox close and you see the Mozilla Crash Reporter or the Windows crash dialog? Or Firefox becomes "not responding"? Etc.