Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

search results appear in the address field instead of the search field in the centre of the home page

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Terry

more options

Folks, Is there any way to get FireFox to return search results to the search field under the FireFox logo in the home page. Regards Bob

Folks, Is there any way to get FireFox to return search results to the search field under the FireFox logo in the home page. Regards Bob

Επιλεγμένη λύση

Hi, Bob. Sorry if I have misunderstood. For what I believe you are asking you need to edit a preference in about:config. Open about:config (see article linked below) and search for handoff. You need to change the following preference to false. browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, Bob. Sorry if I have misunderstood. For what I believe you are asking you need to edit a preference in about:config. Open about:config (see article linked below) and search for handoff. You need to change the following preference to false. browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox