Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Renaming and deleting folders in 'Other Bookmarks' and 'Bookmarks'

more options

How can I rename or delete folders in 'Other Bookmarks' and in 'Bookmarks'? I've tried over and over and searched support to no avail. I would also like to reorganize the order of the folders but I cannot move them from their position. i would appreciate any help.

How can I rename or delete folders in 'Other Bookmarks' and in 'Bookmarks'? I've tried over and over and searched support to no avail. I would also like to reorganize the order of the folders but I cannot move them from their position. i would appreciate any help.

Επιλεγμένη λύση

OK. I know I have done this so I opened the Library. You can select a folder in either panel and there is a box at the bottom containing the name. You can use that box to change the name. (see screenshot)

I can delete a folder by right-clicking it and selecting Delete Folder but sheilamerle has no doubt already tried that.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

The article linked below relates to bookmarks and may give you a pointer.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-add-change-or-save-bookmarks

more options

The article referenced by @Terry doesn't address bookmark folders. I can't rename a folder once it is created. the only option is to create a new one with the desired name, move everything to it, and delete the old one. There is no "rename" in any of the menus and you can't just hover it to highlight the name.

more options

Επιλεγμένη λύση

OK. I know I have done this so I opened the Library. You can select a folder in either panel and there is a box at the bottom containing the name. You can use that box to change the name. (see screenshot)

I can delete a folder by right-clicking it and selecting Delete Folder but sheilamerle has no doubt already tried that.

more options

You need to look for "Edit Folder" in the right-click context menu of a folder on the Bookmarks Toolbar or in a menu drop-down list or in the sidebar. For a bookmark this is "Edit Bookmark".

more options

@ con-el: There is no "Edit Folder" option on my machine. See attached screen shots. I am using Firefox 99.0 which says it is up to date (see screen shot).

Note: I can edit the name if I use the drop-down menu in the Bookmarks Toolbar. I just can't edit it from the "Manage Bookmarks" screen which is where it is most useful and convenient to rename it.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη user253163712429806983100414802546879213072

more options

In the Library you do not use the content menu to make change to an item, but use the detail panel with the 'name' you see at the bottom of the right panel. The left panel is the panel that shows to full tree list. The right panel consists of two parts, the top part shows the content of the folder selected in the left (tree) panel and the bottom part is the details pane that allows to edit the properties of the item selected in the top right panel. So to edit the name of a folder, you select its parent folder in the left pane and select the folder in top right panel and click in the name field.

more options

@cor-el: OK, Thanks. That worked. I never thought to try there. On a Mac, in most situations, you just hover over the thing you want to rename.