Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Issues with Sharepoint

  • 12 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 47 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από barettah

more options

After upgrading to Firefox 99, Sharepoint will no longer load. The site can be loaded in all other browsers. After cache and cookies are cleared the page(s) work properly for a few clicks, but if you click the back arrow it goes back to the 3 Sharepoint dots icon and never loads the page.

After upgrading to Firefox 99, Sharepoint will no longer load. The site can be loaded in all other browsers. After cache and cookies are cleared the page(s) work properly for a few clicks, but if you click the back arrow it goes back to the 3 Sharepoint dots icon and never loads the page.

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

more options

We aren't blocking anything - whether I clear cache or not, I can get logged in and navigate around a bit. After I arrow back, it quits loading. However, if I use a private window it doesn't seem to have the issue.

more options

Note: Some add-ons are not active when using Private Browsing unless you set them up that way.

Also, when using Private Browsing: cookies, cache, and all other data are saved to temporary files that are removed when the browser is closed.


Delete browsing, search and download history on Firefox {web link}

Remove a single website from your history {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings And Passwords.

more options

Our business is also having the same issue with 99 and now 99.1 Sharepoint sites on the loading screen. Other browsers do not have the same issue. Cache has been cleared, everything works fine on version 98.

Crtl + f5 helps temporarily.

more options

It appears that it's an issue with any website that uses MFA.

more options

Our business is having this issue as well. Firefox 99 and 99.0.1. Sharepoint sites sit and load continuously until you clear site cache or Control + F5. This only works for a little while before it needs to be refreshed again. Versions before 99 work just fine.

more options

We are also having this issue. Refreshing Firefox takes care of the issue but only for a little while, then issue resumes. Will load every time on a cntl - F5

more options

A coworker of mine found this and it appears to be working: set dom.serviceWorkers.navigationPreload.enabled to False

more options

There are two workarounds:

1. Yes, going into about:config and setting dom.serviceWorkers.navigationPreload.enabled from true to false resolves the issue. Although this may be a workaround for SharePoint, folks should be mindful that this setting might impact other websites.

2. Another workaround would be to use Firefox in a private browsing session.

more options

This seems like a Firefox regression related to the newly added service worker navigation preload support.

more options

SharePoint Online service alert

Advisory information Title: Users can't load modern SharePoint Online sites when using the Firefox browser ID: SP357692 Status Service Degradation Details Title: Users can't load modern SharePoint Online sites when using the Firefox browser User Impact: Users are unable to load SharePoint Online modern sites when using the Firefox browser. More info: Users can load modern sites with private browsing in Firefox or use any other web browser. Current status: We've identified a navigation preload problem that is affecting users attempting to load modern sites with the Firefox browser. We're developing a fix, designed to circumvent the navigation preload problem, which is expected to remediate impact. Scope of impact: This issue may impact any user attempting to load SharePoint Online modern sites when using Firefox browser versions 99.0 and above. Root cause: A navigation preload problem is preventing users from loading SharePoint Online modern sites when using the latest versions of the Firefox browser. Next update by: Tuesday, April 12, 2022, at 11:00 PM UTC Are you experiencing this issue? Thank you, The Microsoft team

more options

A fix has been deployed to all SharePoint users. The SharePoint service worker mitigated the issue by reverting to using standard fetch instead of native navigation preload if the browser is Firefox.

Note that you may need to clear the browser cache and restart the browser for the fix to take effect.

Firefox navigation preload can hopefully be re-enabled soon - once the root cause has been determined and addressed.