Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Keep getting Access Denied messages

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από mbarstad159

more options

I continue to get access denied messages when going to common websites. You don't have permission to access "http://www.fredmeyer.com/savings/cl/coupons/?" on this server. ''Reference#18.d793517.1649002062.289635e4 This doesn't make sense - this is a site I go to frequently & don't understand why I continue to have problems - I followed some suggested fixes yesterday & it seemed to work again until this morning. I also got a message when I tried to access Amazon that indicated the connection was not secure. I rebooted the laptop & that fixed Amazon problem but not this Access denied problem - Your browser might be a little too safe if it can't connect to common websites

I continue to get access denied messages when going to common websites. ''You don't have permission to access "http://www.fredmeyer.com/savings/cl/coupons/?" on this server. ''''Reference#18.d793517.1649002062.289635e4 '' This doesn't make sense - this is a site I go to frequently & don't understand why I continue to have problems - I followed some suggested fixes yesterday & it seemed to work again until this morning. I also got a message when I tried to access Amazon that indicated the connection was not secure. I rebooted the laptop & that fixed Amazon problem but not this Access denied problem - Your browser might be a little too safe if it can't connect to common websites

Επιλεγμένη λύση

mbarstad159 said

"You don't have permission to access [url] on this server. Reference #18.d793517.1649002062.289635e4"

That style of message is characteristic of a Web Application Firewall used to shield busy sites from denial of service attacks, scraping by bots, and other suspicious traffic. Something about your connections from Firefox look abnormal. The difficult part is figuring out what is causing it.

Some factors could be:

(A) Banned IP address. Unless you are part of a large network, or using a proxy or VPN, this usually isn't the issue. You can set Firefox to "No Proxy" and see whether that helps. Either:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Settings (previously "Options")
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Settings or Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Settings or Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Settings" button, which you can click.

Near the top of the dialog select "No proxy" and then click "OK" at the bottom. Test in a new tab.

IP bans typically end after several hours, so if you were temporarily subject to an IP ban yesterday, it may have resolved by now.

(B) Corrupted cookies. I believe you already cleared cookies.

(C) Modified headers. Browsers send a number of headers with their requests including the user agent (version string), acceptable response types, and referring site. The user agent used with your question looks normal, so I would investigate the referring site. The internal settings are well hidden in about:config, so unless you have been in there (or installing user.js files from strangers), an add-on would be a more likely culprit.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

These addresses are not blocked & I don't have any add-ons installed in my email. I've used Firefox for several months & it's only been in the last couple of weeks I've started to have problems. No new software or changes

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

I've tried all the suggestions & nothing works so there's apparently something about this website that just won't open using Firefox. Works just fine using Google

more options

Επιλεγμένη λύση

mbarstad159 said

"You don't have permission to access [url] on this server. Reference #18.d793517.1649002062.289635e4"

That style of message is characteristic of a Web Application Firewall used to shield busy sites from denial of service attacks, scraping by bots, and other suspicious traffic. Something about your connections from Firefox look abnormal. The difficult part is figuring out what is causing it.

Some factors could be:

(A) Banned IP address. Unless you are part of a large network, or using a proxy or VPN, this usually isn't the issue. You can set Firefox to "No Proxy" and see whether that helps. Either:

 • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Settings (previously "Options")
 • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Settings or Preferences
 • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Settings or Preferences
 • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Settings" button, which you can click.

Near the top of the dialog select "No proxy" and then click "OK" at the bottom. Test in a new tab.

IP bans typically end after several hours, so if you were temporarily subject to an IP ban yesterday, it may have resolved by now.

(B) Corrupted cookies. I believe you already cleared cookies.

(C) Modified headers. Browsers send a number of headers with their requests including the user agent (version string), acceptable response types, and referring site. The user agent used with your question looks normal, so I would investigate the referring site. The internal settings are well hidden in about:config, so unless you have been in there (or installing user.js files from strangers), an add-on would be a more likely culprit.

more options

Thanks so much! You said the magic word: VPN - I had tried all the other suggestions but forgot the VPN can cause problems