Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Where did my bookmarks disappear to?

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 93 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από danak716

more options

Where did my bookmarks disappear to?

Where did my bookmarks disappear to?

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hi Ron

Could you give us a little bit more background to the issue that you are seeing?

What were you doing when they disappeared?

more options

What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .

more options

Επιλεγμένη λύση

more options

My Bookmarks, which I've collected for years, has now disappeared when I click on Bookmarks. How do I recover them in their original form...????