Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

XML PARSING ERROR: Undefined Entity

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 150 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από janicer8dr

more options

Since updating my firefox version this morning, 2/10,2022, I am getting the following error message when accessing and navigating the following websites: youtube, yahoo, ncbsports, etc.

XML PARING ERROR: UNDEFINED ENTITY LOCATION: whatever website I am trying to access and navigate LINE 15, COLUMN 43:

I have restarted my computer and still get the error. All of my other computers, which have not be updated, are working fine. I am unable to reinstall the previous version since is not available to me.

Please help.

Since updating my firefox version this morning, 2/10,2022, I am getting the following error message when accessing and navigating the following websites: youtube, yahoo, ncbsports, etc. XML PARING ERROR: UNDEFINED ENTITY LOCATION: whatever website I am trying to access and navigate LINE 15, COLUMN 43: I have restarted my computer and still get the error. All of my other computers, which have not be updated, are working fine. I am unable to reinstall the previous version since is not available to me. Please help.

Επιλεγμένη λύση

Maybe some Firefox program files are damaged. What I usually recommend in that situation is:

Clean Re-install

This takes about 5 minutes. It's not about your settings, it's about making sure the program files are clean (no inconsistent or alien code files). As described below, this process does not disturb your existing settings. It's not essential to uninstall Firefox, but you can if you like, saying No to any request about removing personal data.

If you want to make a backup first just in case, see: Back up and restore information in Firefox profiles

(A) Download a fresh installer for Firefox to a convenient location:

https://www.mozilla.org/firefox/all/

(B) Exit out of Firefox (if applicable).

If you have Microsoft Office installed locally, please change your system default browser to Internet Explorer temporarily before the next step.

(C) Using File Explorer (hold down the Windows key and press E to launch it), right-click > rename the program folder as follows (you might have one or both):

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox =to=> C:\Program Files (x86)\OldFirefox

C:\Program Files\Mozilla Firefox =to=> C:\Program Files\OldFirefox

(D) Run the installer you downloaded in step (A). It should automatically connect to your existing settings.

Any improvement at your next startup?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Hi, I'm not sure what is causing that. Could you test in Firefox's Safe/Troubleshoot Mode? In that mode, Firefox temporarily deactivates extensions, hardware acceleration, any userChrome.css/userContent.css files, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem.

If Firefox is running:

You can restart Firefox in Safe/Troubleshoot Mode using either:

  • "3-bar" menu button > Help > Troubleshoot Mode... (before Fx88: Restart with Add-ons Disabled)
  • (menu bar) Help menu > Troubleshoot Mode... (before Fx88: Restart with Add-ons Disabled)

and OK the restart. A small dialog should appear. Click the Open button (before Fx88: "Start in Safe Mode" button).

If Firefox is not running:

Hold down the Shift key when starting Firefox. (On Mac, hold down the option/alt key instead of the Shift key.) A small dialog should appear. Click the Open button (before Fx88: "Start in Safe Mode" button).

Note: Don't use the Refresh without first reviewing this article to understand what will be deleted: Refresh Firefox - reset add-ons and settings.

Any improvement?

more options

I actually did this before submitting my error for assistance, but just did it again and am still getting the XML PARSING ERROR.

more options

Hmm, where is that coming from?

Could you update your connection setting here:

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Settings (previously "Options")
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the tiny search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Settings" button, which you can click.

Select "No proxy" and click OK.

Any difference?

more options

No difference. Getting the same error

more options

Επιλεγμένη λύση

Maybe some Firefox program files are damaged. What I usually recommend in that situation is:

Clean Re-install

This takes about 5 minutes. It's not about your settings, it's about making sure the program files are clean (no inconsistent or alien code files). As described below, this process does not disturb your existing settings. It's not essential to uninstall Firefox, but you can if you like, saying No to any request about removing personal data.

If you want to make a backup first just in case, see: Back up and restore information in Firefox profiles

(A) Download a fresh installer for Firefox to a convenient location:

https://www.mozilla.org/firefox/all/

(B) Exit out of Firefox (if applicable).

If you have Microsoft Office installed locally, please change your system default browser to Internet Explorer temporarily before the next step.

(C) Using File Explorer (hold down the Windows key and press E to launch it), right-click > rename the program folder as follows (you might have one or both):

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox =to=> C:\Program Files (x86)\OldFirefox

C:\Program Files\Mozilla Firefox =to=> C:\Program Files\OldFirefox

(D) Run the installer you downloaded in step (A). It should automatically connect to your existing settings.

Any improvement at your next startup?

more options

1. I don't have Microsoft Office and don't use Internet Explorer.

2, When I try to find my profile I get the XML PARSING error. I'm afraid to go any further. I'm not technically sophisticated and am concerned that the problem is getting worse. I just want my computer back to where it was before the update.

more options

I installed the version seems to be working. Thanks for you assistance.