Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Browsing on local development URLs derives on "Unable to connect"

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 36 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Ibon Castilla Varela

more options

Hi there,

I'm using my PC for local web development. I use Firefox as my regular browser and recently, in order to distinguish between personal time and development time, I've established a new profile just for development purposes.

The local website I can't reach is "site.local.dev". My OS is Ubuntu 20.04 and that URL points to a local IP on my network (resolved via /etc/hosts file on my PC).

Funny thing is that: - In dev-profile: site.local.dev does not work => "Unable to connect" and the URL bar shows https://site.local.dev even if I force it to http:// - In personal-profile: site.local.dev does work :P

I have tried with CLI tools like "wget", "hosts", "ping", "telnet" and so on and the site loads ok. Even I have used Dillo (damn simple web browser) and the site loads ok also.

Things I've tried so far: - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1011327 (similar issue, not exactly the same).

It must be a silly thing but I'm out of options now. Perhaps anybody has faced to this situation in the past: any suggestion on this issue?.

Thanks in advance, Ibon.

Hi there, I'm using my PC for local web development. I use Firefox as my regular browser and recently, in order to distinguish between personal time and development time, I've established a new profile just for development purposes. The local website I can't reach is "site.local.dev". My OS is Ubuntu 20.04 and that URL points to a local IP on my network (resolved via /etc/hosts file on my PC). Funny thing is that: - In dev-profile: site.local.dev does not work => "Unable to connect" and the URL bar shows https://site.local.dev even if I force it to http:// - In personal-profile: site.local.dev does work :P I have tried with CLI tools like "wget", "hosts", "ping", "telnet" and so on and the site loads ok. Even I have used Dillo (damn simple web browser) and the site loads ok also. Things I've tried so far: - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can - Suggestions at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1011327 (similar issue, not exactly the same). It must be a silly thing but I'm out of options now. Perhaps anybody has faced to this situation in the past: any suggestion on this issue?. Thanks in advance, Ibon.

Επιλεγμένη λύση

I have found explanation and a solution. As my local URLs where *.dev, seems that Firefox force them to be under HTTPS. Disabling "network.stricttransportsecurity.preloadlist" under about:config has solved the issue.

For spanish readers of this post, I have posted some words about this here

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

I have found explanation and a solution. As my local URLs where *.dev, seems that Firefox force them to be under HTTPS. Disabling "network.stricttransportsecurity.preloadlist" under about:config has solved the issue.

For spanish readers of this post, I have posted some words about this here