Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Dark appearance

more options

The themes I use normally have white backgrounds and black text. Following an update, the default colour scheme changed from a white background to a black background for web pages without the theme being changed. Google, YouTube, and Firefox pages are all using black backgrounds. I ensured that the Dark theme was disabled, selected the Light theme, then switched back to the theme I had been using; the black background returned when I switched back to the theme I wanted to use. I tried changing the colour settings under "Language and Appearance: Fonts and Colours: Colours..." to white text and black background and back to black text and white background, but no change was noticed at any point.

How do I change the page background back to white?

The themes I use normally have white backgrounds and black text. Following an update, the default colour scheme changed from a white background to a black background for web pages without the theme being changed. Google, YouTube, and Firefox pages are all using black backgrounds. I ensured that the Dark theme was disabled, selected the Light theme, then switched back to the theme I had been using; the black background returned when I switched back to the theme I wanted to use. I tried changing the colour settings under "Language and Appearance: Fonts and Colours: Colours..." to white text and black background and back to black text and white background, but no change was noticed at any point. How do I change the page background back to white?

Επιλεγμένη λύση

Does your preferred theme have light/white text on the tabs? Firefox 96 now harmonizes more parts of Firefox with that aspect of your toolbar theme. A light/white text color on your background tabs is triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. It also signals sites that you have a dark theme preference.

What to do about this

The fastest workaround for now is to change your theme to one that uses dark text. By dark text I mean, for example, the built-in Light theme, or an add-on theme with black or dark text on the tabs such as:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-b/

I have attached a screenshot illustrating the difference between a theme with light text on the tabs and dark text on the tabs.


Background / Other Settings

Firefox 95+ is taking more and more cues from your toolbar area theme for how to style other aspects of the browser. There is a setting for some of these, but not all of them.

(A) Right-click context menus, toolbar drop-down panels

Starting in Firefox 89, these would flip to a dark background if the text on the inactive/background tabs was white or light. Firefox 96 has extended this adaptation to more parts of the browser. As far as I know, the only built-in way to avoid this is to change your toolbar theme to one with dark text on the inactive/background tabs. (The other way is the not-officially-supported userChrome.css file route.)

(B) Built-in pages, and websites that have light/dark responsive themes

Starting in Firefox 95, Firefox would inform pages that you preferred a light/dark theme based on your Firefox toolbar theme instead of your system theme. There is a way to decouple your page (content) theme preference from your toolbar theme. At this point, it's only available through the back door...

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste layout.css.prefers-color-scheme.content-override and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to whatever you prefer from the list below, then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

  • 0 => Force a Dark background
  • 1 => Force a Light background
  • 2 => Follow the System theme (default in Firefox 94)
  • 3 => Follow the Browser toolbar theme (default in Firefox 95+)

The about:config page should immediately reflect your saved change.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Does your preferred theme have light/white text on the tabs? Firefox 96 now harmonizes more parts of Firefox with that aspect of your toolbar theme. A light/white text color on your background tabs is triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. It also signals sites that you have a dark theme preference.

What to do about this

The fastest workaround for now is to change your theme to one that uses dark text. By dark text I mean, for example, the built-in Light theme, or an add-on theme with black or dark text on the tabs such as:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/firefox-b/

I have attached a screenshot illustrating the difference between a theme with light text on the tabs and dark text on the tabs.


Background / Other Settings

Firefox 95+ is taking more and more cues from your toolbar area theme for how to style other aspects of the browser. There is a setting for some of these, but not all of them.

(A) Right-click context menus, toolbar drop-down panels

Starting in Firefox 89, these would flip to a dark background if the text on the inactive/background tabs was white or light. Firefox 96 has extended this adaptation to more parts of the browser. As far as I know, the only built-in way to avoid this is to change your toolbar theme to one with dark text on the inactive/background tabs. (The other way is the not-officially-supported userChrome.css file route.)

(B) Built-in pages, and websites that have light/dark responsive themes

Starting in Firefox 95, Firefox would inform pages that you preferred a light/dark theme based on your Firefox toolbar theme instead of your system theme. There is a way to decouple your page (content) theme preference from your toolbar theme. At this point, it's only available through the back door...

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste layout.css.prefers-color-scheme.content-override and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to whatever you prefer from the list below, then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

  • 0 => Force a Dark background
  • 1 => Force a Light background
  • 2 => Follow the System theme (default in Firefox 94)
  • 3 => Follow the Browser toolbar theme (default in Firefox 95+)

The about:config page should immediately reflect your saved change.