Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 95.0.2 crashes at start in safe-mode

  • 12 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Firefox 95.0.2 always crashes at start, even in safe-mode. This has occured after the update to MacOS Monterey 12.1. What can I do? I will be happy for any help!

Firefox 95.0.2 always crashes at start, even in safe-mode. This has occured after the update to MacOS Monterey 12.1. What can I do? I will be happy for any help!

Επιλεγμένη λύση

The problem seems to be solved with Firefox 96.

Thanks for your help!

Kind regards

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter

Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address box;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 10: Press <Windows> + R on the keyboard. A Run dialog will open. In the Run dialog, type %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted <Enter>


Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the most Recent 5-7 File Names in the folder. Press the Reply button. Now go to the reply box and paste them in.

more options

Thanks for your reply.

I have one crash report here:

bp-9b8061b3-23cc-4918-8672-364680211216

If this is not enough, I can go for more reports.

more options

Product Firefox Release Channel release Version 95.0 Build ID 20211129150630 (2021-11-29) Buildhub data OS macOS 12 OS Version 12.1.0 21C52

Thu, 16 Dec 2021 10:26:29 GMT bp-9b8061b3-23cc-4918-8672-364680211216 Signature: _kernelrpc_mach_port_deallocate_trap

Uptime 46 seconds

Crash Reason unknown 0x00000012 / 0x536871168

This is for Sumo's Related Bugs 1722827 REOPENED --- Crash on macOS 12 Monterey Beta 4 With Unsupported Security Settings

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version?

Version 95.0, first offered to Release channel users on December 7, 2021 Version 95.0.1, first offered to Release channel users on December 16, 2021 Version 95.0.2, first offered to Release channel users on December 19, 2021


https://support.mozilla.org/en-US/questions/1359657#answer-1463359 and updated to 95.0. . . . I finally found where the plugin "Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc." was not updating to the newest version of December 1, 2021. Ver #4.10.2391.0

cor-el; Make sure you have the latest Widevine version. You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.

more options

Bug 1722827 Opened 5 months ago Updated 16 days ago Crash on macOS 12 Monterey Beta 4 With Unsupported Security Settings

(In reply to mnlsrv from comment #37) > Facing the same issue on macOS Monterey 12.0.1 (stable - Apple M1) with latest Firefox 93.0. > Refresh and reinstallation didn't solve. The crash either occurs at launch or randomly. > > This is likely due to some changes on macOS SIP, namely after running the following commands: > > ``` > csrutil enable --without kext --without fs --without nvram > nvram boot-args="amfi_get_out_of_my_way=1" > ```

more options

Sorry, I have accidentally sent an old code. This one is more recent:

bp-54d3c244-3c36-49e8-a866-13c820211220

I have now deactivated Widevine.

May it have something to do with the 1password add-on?

more options

Product Firefox Release Channel release Version 95.0.2 Build ID 20211218203254 (2021-12-18)

bp-54d3c244-3c36-49e8-a866-13c820211220 Signature: _kernelrpc_mach_port_deallocate_trap

Uptime 165 seconds (2 minutes and 45 seconds)

Crash Reason unknown 0x00000012 / 0x536871168

This is for Sumo's Related Bugs 1722827 REOPENED --- Crash on macOS 12 Monterey Beta 4 With Unsupported Security Settings

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

I have started it in safe mode on the console using firefox-bin -safe-mode. Now it seem to work until I close the application. At that time it crashs again. "Exiting due to channel error." The report is now: bp-9ea9356f-aee9-4cd1-9dca-f71440211220

more options

I called for more help.

bp-9ea9356f-aee9-4cd1-9dca-f71440211220 Signature: _kernelrpc_mach_port_deallocate_trap

Uptime 59 seconds

Crash Reason unknown 0x00000012 / 0x536871168

This is for Sumo's Related Bugs 1722827 REOPENED --- Crash on macOS 12 Monterey Beta 4 With Unsupported Security Settings

more options

Επιλεγμένη λύση

The problem seems to be solved with Firefox 96.

Thanks for your help!

Kind regards

more options

That's good to hear. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.