Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to sort the "ongoing downloads" list with ACTIVE downloads at the top, and COMPLETED ones at the bottom?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Howdy!, I'm running Firefox 94.0.1 64bit on a Windows 7 PC, and there isn't anything going wrong, but I would like to be able to sort the list of files being downloaded at the top of the list from files that have completed downloaded automatically, and I can't seem to find any help topics about this already.

For example if I am downloading 20 files, I understand that only the last 5 files I started to download will appear and will show in the list unless I click on the "show all downloads" button at the bottom... that's ok, and is as expected, that's not my problem...

BUT... And here's my problem, if lets say the first file of those twenty files is a huge 10 GB file and is going to take 50+ minutes to download, but the 2nd thru 20th files are just some dinky 2 meg JPG files and they download practically instantly... whenever I open my "ongoing download list", it will STILL only show the last 5 files downloaded, even though they are completed and yet that first file which ISN'T finished doesn't show at all until I click the "show all" button to even see it, and even then I may still have to scroll down the list of finished files in order to actually see it's progress...

Is there a command I can put into my profile / or is there a preexisting add-on/extension (or whatever) that i can download/install that will constantly sort the output of the downloads list so that the ACTUAL active downloads are the top of the list showing up as those first five lines on the short list, and if I have more than five the rest are hidden until I click the show all button (preferably sorted in the order of most percentage completed to least percentage completed), and then, as a file completes its download, it gets moved to the top of the completed/history section... IE after all the files are completely downloaded, the list will be sorted by the file COMPLETION time NOT the time I STARTED to download it. I seem to recall that a prior version of Firefox acted this way, but I don't remember if I had to modify something to get it to do that, or if it was a standard/stock feature that I somehow turned off in this build and forgot how i did it... or, if I'm actually misremembering it that way at all and it's just wishful thinking on my part!!!

Anyway, thanks in advance for any info you can help figure out for me...

Howdy!, I'm running Firefox 94.0.1 64bit on a Windows 7 PC, and there isn't anything going wrong, but I would like to be able to sort the list of files being downloaded at the top of the list from files that have completed downloaded automatically, and I can't seem to find any help topics about this already. For example if I am downloading 20 files, I understand that only the last 5 files I started to download will appear and will show in the list unless I click on the "show all downloads" button at the bottom... that's ok, and is as expected, that's not my problem... BUT... And here's my problem, if lets say the first file of those twenty files is a huge 10 GB file and is going to take 50+ minutes to download, but the 2nd thru 20th files are just some dinky 2 meg JPG files and they download practically instantly... whenever I open my "ongoing download list", it will STILL only show the last 5 files downloaded, even though they are completed and yet that first file which ISN'T finished doesn't show at all until I click the "show all" button to even see it, and even then I may still have to scroll down the list of finished files in order to actually see it's progress... Is there a command I can put into my profile / or is there a preexisting add-on/extension (or whatever) that i can download/install that will constantly sort the output of the downloads list so that the ACTUAL active downloads are the top of the list showing up as those first five lines on the short list, and if I have more than five the rest are hidden until I click the show all button (preferably sorted in the order of most percentage completed to least percentage completed), and then, as a file completes its download, it gets moved to the top of the completed/history section... IE after all the files are completely downloaded, the list will be sorted by the file COMPLETION time NOT the time I STARTED to download it. I seem to recall that a prior version of Firefox acted this way, but I don't remember if I had to modify something to get it to do that, or if it was a standard/stock feature that I somehow turned off in this build and forgot how i did it... or, if I'm actually misremembering it that way at all and it's just wishful thinking on my part!!! Anyway, thanks in advance for any info you can help figure out for me...
Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη god72

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a download manager.

There are many you can use. Find one that does what you want.

more options

Any particular one you recommend that sorts the list? Of the many I read the descriptions of, none of them mention anything about sorting, so I'm led to believe that none of them actually do, nor are there screen shots to see it they do. I mean, if it could sort the output, you figure they would say that it does in the description, right?

more options

My default browser is Firefox v54 and I use Legacy extensions not compatible with the current version.