Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

White text over white in some sites

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 350 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

So, certain web pages apparently have text in white font color while also using a white background. I'd blame it on the team behind the page, but it seems that it works well on Chrome, so I'd like to know how to fix it.

Examples: 1: http://ipm.ucanr.edu/QT/parasitesinsectcard.html 2: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Add-Ons: ThanksToYou tabs Speedtweaks (none active at moment of taking screenshots, though) OneTab.

I'd add images, but they take way too long to upload

So, certain web pages apparently have text in white font color while also using a white background. I'd blame it on the team behind the page, but it seems that it works well on Chrome, so I'd like to know how to fix it. Examples: 1: http://ipm.ucanr.edu/QT/parasitesinsectcard.html 2: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html Add-Ons: ThanksToYou tabs Speedtweaks (none active at moment of taking screenshots, though) OneTab. I'd add images, but they take way too long to upload

Επιλεγμένη λύση

I think I'll have to apologise for this one...

Going through settings>language&appearance>fonts&colours I saw the settings jscher2000 meant. While the system colours were not enabled, I did set up the 4 colour channels by myself which, by changing, were found out to be the cause of this problem (I set them back to original, because the colour I chose for the font did apply, but not the one for the background. It was a kind of dark mode I tried setting, which didn't really work but fogot to change). I hope I didn't waste much of your time, gentlemen.

Best regards, and thanks for the time.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

tomasfelipe29 said

So, certain web pages apparently have text in white font color while also using a white background. ... 2: https://www.userchrome.org/how-create-userchrome-css.html

Hey, that's my page. The color scheme is black text on a very pale blue background,so I'm not sure why you are getting white text. Well, actually, now that I look at it, I guess that might be your default Firefox text color because I'm not controlling both the text color AND the background color. Mistake on my part, sorry.

Could you test something: Firefox 94 switched on "Use system colors" for Windows users, so you could try switching that off to see whether it makes any difference. It's on the Settings page, Colors... button:

But really, I should fix the site to make sure I'm not relying on default browser colors... I'll try to do that tonight and hopefully you can test before then.

more options

Επιλεγμένη λύση

I think I'll have to apologise for this one...

Going through settings>language&appearance>fonts&colours I saw the settings jscher2000 meant. While the system colours were not enabled, I did set up the 4 colour channels by myself which, by changing, were found out to be the cause of this problem (I set them back to original, because the colour I chose for the font did apply, but not the one for the background. It was a kind of dark mode I tried setting, which didn't really work but fogot to change). I hope I didn't waste much of your time, gentlemen.

Best regards, and thanks for the time.

more options

All's well that ends well. :-)