Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Dark theme suddenly started forcing web sites to use dark themes as well

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από scienide00

more options

I have been using the FF dark theme for a while now and am used to it, but I do not like other websites dark (for example youtube, ietf documents, etc.) and suddenly firefox has started showing them in dark mode as well. I have tried to search for a fix for this with no success so far. What I have tried so far: set ui.systemUsesDarkTheme to 0 set browser.in-content.dark-mode to false

Please help me disable Firefox requesting dark websites while I still use the dark theme itself. Regards.

I have been using the FF dark theme for a while now and am used to it, but I do not like other websites dark (for example youtube, ietf documents, etc.) and suddenly firefox has started showing them in dark mode as well. I have tried to search for a fix for this with no success so far. What I have tried so far: set ui.systemUsesDarkTheme to 0 set browser.in-content.dark-mode to false Please help me disable Firefox requesting dark websites while I still use the dark theme itself. Regards.

Επιλεγμένη λύση

For those of you that wanna know, I seem to have found a solution for this: set privacy.resistFingerprinting to false :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

For those of you that wanna know, I seem to have found a solution for this: set privacy.resistFingerprinting to false :)