Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't view Saved logins although they will load on the actual websites

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από shadowlost

more options

When i go about:logins, the entire page is blank. If you hit create new login, it will pop up on the left, but not let you edit anything.

Help!

When i go about:logins, the entire page is blank. If you hit create new login, it will pop up on the left, but not let you edit anything. Help!

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.


Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer

Note: Some anti-virus show false positive. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter

Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example:

JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644

CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)


chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul

chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml

more options

Do you see logins stored in logins.json if you open this file in a Firefox tab ?

Can you use "Create New Login" in Lockwise (about:logins) to add a new login or does this fail ?

If this fails as well then it is possible that there is a problem with the logins.json (encrypted logins) and key4.db (encryption key) files.

more options

FedMcD: Oh, like I said in the header, the passwords still load on the individual pages. So they aren't lost. I just can't VIEW them. They'll update too if I change passwords.

cor-el: Yes, I see logins stored (sort of - they're encrypted) in that file.

I can't add a new login, no. It just sort of freezes for a few minutes. But if I hit the create new login, click on it tons, and leave it alone/freeze for a few minutes, they now show up. Very odd. But if I don't use the create new login, do the clicking thing/freeze, they won't show up at all.

So, now it's trying to figure out what the heck did that/how to stop it!

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη shadowlost

more options

You should still use the links I posted to create a copy of your passwords.


Are you using a password manager other than what came with the browser?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

How many logins do you have because if you have a lot of logins saved then it can take some time to populate the Lockwise window. ?

Opening logins.json in a tab should show the logins in the JSON viewer as numbered records.

more options

Safe mode didn't change anything.

I have about 120 logins. Not a crazy amount. It will load if i hit the 'create login' and click it a ton.. Takes about 60 seconds. It won't load unless I hit the create login though.