Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Developer Edition

more options

I just updated my Firefox Developer edition and it completely deleted every add on and customization I had on my browser. Same for Firefox for iOS.

I have an "Old Firefox Data" folder on my desktop but I have no real way to make it work with the newly downloaded and overwritten new browser.

Am I the only person who's really sad about this?

Also, on the iOS browser I'm no longer able to create a BLANK PAGE as a start page for BOTH HOME AND NEW TAB.

How do I create that? There's no option in the dropdown on the mobile settings. And it does not allow me to type in about:blank and then select in the mobile settings. It just stays red and then disappears when I try to do it again.

Why did you rearrange the furniture so HARD?????

Thank you, Still reinstalling all my add ons after 2 days, Jean

I just updated my Firefox Developer edition and it completely deleted every add on and customization I had on my browser. Same for Firefox for iOS. I have an "Old Firefox Data" folder on my desktop but I have no real way to make it work with the newly downloaded and overwritten new browser. Am I the only person who's really sad about this? Also, on the iOS browser I'm no longer able to create a BLANK PAGE as a start page for BOTH HOME AND NEW TAB. How do I create that? There's no option in the dropdown on the mobile settings. And it does not allow me to type in about:blank and then select in the mobile settings. It just stays red and then disappears when I try to do it again. Why did you rearrange the furniture so HARD????? Thank you, Still reinstalling all my add ons after 2 days, Jean
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

It would be better, if you don't mind, to post the iOS questions on the iOS forum: https://support.mozilla.org/questions/new/ios/form

MacOS Issue

cherrybombc2 said

I just updated my Firefox Developer edition and it completely deleted every add on and customization I had on my browser. Same for Firefox for iOS. I have an "Old Firefox Data" folder on my desktop but I have no real way to make it work with the newly downloaded and overwritten new browser.

The "Old Firefox Data" folder is created during a Refresh. Usually Firefox doesn't Refresh without confirmation, but I suppose there might be circumstances where it could happen. How old are the files in that folder?

In case that's not the latest profile you were recently using, could you check whether your stuff is available in a different profile, as follows:

Profile Manager Page

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

This page should list at least one profile and could list many. (Each profile has two folders and one or more buttons. Do not use any Remove buttons!)

The profile that Firefox is currently using will have this:

This is the profile in use and it cannot be deleted.

Do you have any other profile(s) listed on this page? If so, you can check whether it is the one you were using recently by clicking its Launch profile in new browser button.

If it isn't what you want, simply close that new window.

If it IS what you want, back on the about:profiles page, click the Set as default profile button for that profile so Firefox uses it automatically at the next startup.

Any progress so far, or do we need to keep looking for your data in some other places?