Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Version 92.0 update changed appearance of toolbar bookmark menus - how do I change it back?

more options

According to the release info for the latest update (Version 92.0):

"The bookmark toolbar menus on macOS now follow Firefox visual styles."

I have no idea what that means or how to fix it! All I know is that the lists of bookmarks I have saved under toolbar tabs are now all double-spaced. I don't want them double-spaced — that makes all the lists twice as long! I just want them the way they were before the update . . . HELP!!!

According to the release info for the latest update (Version 92.0): "The bookmark toolbar menus on macOS now follow Firefox visual styles." I have no idea what that means or how to fix it! All I know is that the lists of bookmarks I have saved under toolbar tabs are now all double-spaced. I don't want them double-spaced — that makes all the lists twice as long! I just want them the way they were before the update . . . HELP!!!

Επιλεγμένη λύση

Currently, there is no built-in way to tighten up the spacing. Making that possible is one of the most popular ideas on Mozilla's new "ideas" site: https://mozilla.crowdicity.com/post/720482

There is work under way to tighten up the bookmark menus that drop from the main and bookmarks toolbar. In Firefox 93 (next release), the optional Compact density setting will do that. Here's a preview from the "Developer Edition" (based on the beta test version of Firefox 93):

However, Firefox 93 isn't scheduled to release until early October.

Until then, what support volunteers can suggest is limited...

Unofficial Community-Supported Workaround

Firefox users can modify the user interface of the browser using custom style rules. This involves setting up a userChrome.css file. If this is your first time, make sure to set aside 10 quiet minutes to work through it.

The full instructions are in the following reply: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1346577#answer-1435049

DISCLAIMER: Modifications made through a userChrome.css file often stop working as Firefox evolves in new releases, and occasionally "break" the interface in serious ways. That said, the rules for menu spacing are pretty simple.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Currently, there is no built-in way to tighten up the spacing. Making that possible is one of the most popular ideas on Mozilla's new "ideas" site: https://mozilla.crowdicity.com/post/720482

There is work under way to tighten up the bookmark menus that drop from the main and bookmarks toolbar. In Firefox 93 (next release), the optional Compact density setting will do that. Here's a preview from the "Developer Edition" (based on the beta test version of Firefox 93):

However, Firefox 93 isn't scheduled to release until early October.

Until then, what support volunteers can suggest is limited...

Unofficial Community-Supported Workaround

Firefox users can modify the user interface of the browser using custom style rules. This involves setting up a userChrome.css file. If this is your first time, make sure to set aside 10 quiet minutes to work through it.

The full instructions are in the following reply: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1346577#answer-1435049

DISCLAIMER: Modifications made through a userChrome.css file often stop working as Firefox evolves in new releases, and occasionally "break" the interface in serious ways. That said, the rules for menu spacing are pretty simple.