Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Cannot keep firefox open when signed into Mozilla Sync account

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I'm running version v92.0 (64) on ubuntu 21.04. Firefox would crash upon opening when signed in. It would stay active enough for me to disable the extensions & themes. After doing that it still crashed. I tried going into Troubleshooting mode and it would still crash. I went into Troubleshooting mode and did a refresh. It was still crashing. Finally I signed out of my mozilla sync account and the browser has stayed active long enough for me to type this report.

I've submitted all crash reports in about:crashes, and I'm not really sure what to do next.

Perhaps a local version of the Mozilla Sync profile has been corrupted? if so, is there a way to remove it and pull down the "sync"ed version from Mozilla's servers? What if the version on Mozilla's server's has been corrupted? should I back up the local profile (wherever it is) before removing?

I hope I've given enough information. Please let me know if you need further, more specific information.

I'm running version v92.0 (64) on ubuntu 21.04. Firefox would crash upon opening when signed in. It would stay active enough for me to disable the extensions & themes. After doing that it still crashed. I tried going into Troubleshooting mode and it would still crash. I went into Troubleshooting mode and did a refresh. It was still crashing. Finally I signed out of my mozilla sync account and the browser has stayed active long enough for me to type this report. I've submitted all crash reports in about:crashes, and I'm not really sure what to do next. Perhaps a local version of the Mozilla Sync profile has been corrupted? if so, is there a way to remove it and pull down the "sync"ed version from Mozilla's servers? What if the version on Mozilla's server's has been corrupted? should I back up the local profile (wherever it is) before removing? I hope I've given enough information. Please let me know if you need further, more specific information.

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

bp-987f1121-0f8b-4e79-aa8e-6cf7b0210915 bp-e3888cef-a0b9-4566-a641-96a950210915 bp-db804a5e-26bc-470e-9132-cb0db0210915 bp-310cf398-f59b-448e-b863-c47a10210915 bp-baa1e8ba-c91b-495b-b7a7-3cd750210915 bp-093fadd0-e402-49c4-abe0-d02020210915 bp-ab9800be-30d7-4c01-8e26-98bad0210915 bp-46c9721a-17f5-4883-ae56-192290210915 bp-6b4f9496-8b7c-45a7-afda-7a1ea0210915 bp-52ff6ce9-130c-4402-b496-ba2800210915

Thank you for the specific instructions.

more options

Product Firefox Release Channel release Version 92.0 Build ID 20210903235534 (2021-09-03) Buildhub data OS Ubuntu 21.04 OS Version 0.0.0 Linux 5.11.0-34-generic #36-Ubuntu SMP Thu Aug 26 19:22:09 UTC 2021 x86_64

bp-987f1121-0f8b-4e79-aa8e-6cf7b0210915 bp-e3888cef-a0b9-4566-a641-96a950210915 bp-db804a5e-26bc-470e-9132-cb0db0210915 bp-310cf398-f59b-448e-b863-c47a10210915

Signature: NSS_CMSSignerInfo_Verify | (anonymous namespace)::OpenSignedAppFileTask::CalculateResult

Uptime 31 seconds

Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR

more options

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

more options

I removed the version that was included from the repository and installed from the tar file from that ran fine. So I tried the version from mozilla's PPA. That version also appears to stay active for longer than 30 seconds even when signed into Mozilla Sync.

more options

I called for more help.

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?