Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Problem Loading Page - Secure Connection Failed

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Lora316K

more options

No matter what I try, I can't login to tumblr on firefox - it works fine on other browsers, but not firefox. It keeps giving me the

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.tumblr.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Message. I have tried removing antivirus extentions from the browser that might change the URL and adding Tumblr to the exclusions list on my computer's main antivirus program and it still doesn't work. What can I do to stop getting this error?

No matter what I try, I can't login to tumblr on firefox - it works fine on other browsers, but not firefox. It keeps giving me the Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.tumblr.com. PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. Learn more… Message. I have tried removing antivirus extentions from the browser that might change the URL and adding Tumblr to the exclusions list on my computer's main antivirus program and it still doesn't work. What can I do to stop getting this error?

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Web search: https://www.bing.com/search?q=pr_end_of_file_error

radi.stoyanov said Turns out the option DNS over HTTPS is what caused the problem.

jamesafuf123 said https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264659#answer-1237475 my ISP was blocking sites like that

cor-el said This usually means that Firefox wasn't able to find a cipher suites to use to connect to this server and reached the end of the list. There can be two possibilities: one is that the server is outdated and doesn't support modern cipher suites, another might be that the server only supports a few cipher suites and Firefox doesn't support any of these.

You can check your browser and possibly compare this with the server setup. https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html

more options

I have been receiving this message on most websites. Is there a setting change I can make?

more options

KM Schenato Read what is posted above. Does anything help?

more options

I get an error that my password or email is wrong. I just used that same information in another browser without any problem. The password for Tumbrl is ony wrong when I am using Firefox.