Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Better way to close "X", the "find" bar at bottom of screen, close is way over to the right?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I use on Ubuntu Linux (90.0.02). When you do a "find' on a page (ctrl-F) the bar appears at the bottom of the screen and you enter the text and search. But then, if you want to get rid of it, the "X" is all the way over to the right and there is no way to scroll the screen to get over to it. I have to move the whole Firefox browser way over to the left, and then resize the window really wide to the right in order to get to that "X". Shouldn't there be a better way to do that? Thanks

I use on Ubuntu Linux (90.0.02). When you do a "find' on a page (ctrl-F) the bar appears at the bottom of the screen and you enter the text and search. But then, if you want to get rid of it, the "X" is all the way over to the right and there is no way to scroll the screen to get over to it. I have to move the whole Firefox browser way over to the left, and then resize the window really wide to the right in order to get to that "X". Shouldn't there be a better way to do that? Thanks

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

You can press the ESC key to close the find bar.

more options

You can possibly use code in userChrome.css to move the close button to the left end.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.findbar-closebutton {-moz-box-ordinal-group:0}

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true
more options

You probably know there was a bug in Firefox 92.0 where users with the Sidebar open had this problem. Firefox 92.0.1 was released today with a fix for this. Not sure how soon your package manager will have access.