Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to disable annoying pop up for update reminder FF89+

  • 5 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 25 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Does anyone know any way to force Firefux [Ver 89.0.2 64bit] to stop the repetitious and constantly annoying pop-up that flashes on open, restart, or randomly appears, reminding me to once again update the apparently flawed software. I just updated yesterday!!!! Can I not trust that the programmers know what they're doing and that the system can actually work as expected without the intrusive proof that they screwed up again?! This is the worst business decision to make these things interfere with my workload. Every firefuxn day there's a new update alert!!! It makes me not trust this browser...

Does anyone know any way to force Firefux [Ver 89.0.2 64bit] to stop the repetitious and constantly annoying pop-up that flashes on open, restart, or randomly appears, reminding me to once again update the apparently flawed software. I just updated yesterday!!!! Can I not trust that the programmers know what they're doing and that the system can actually work as expected without the intrusive proof that they screwed up again?! This is the worst business decision to make these things interfere with my workload. Every firefuxn day there's a new update alert!!! It makes me not trust this browser...

Επιλεγμένη λύση

How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/

You can use a policies.json file in the distribution folder in the Firefox installation folder instead as also listed in the article, so no need to use GPO keys in the Windows Registry. • https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-policiesjson

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

How do you completely turn off update checks in Firefox v64? You can use a policies.json file to disable updates for all users. https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md or https://winaero.com/blog/disable-updates-firefox-63-above/

You can use a policies.json file in the distribution folder in the Firefox installation folder instead as also listed in the article, so no need to use GPO keys in the Windows Registry. • https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-policiesjson

more options

Thanks for the quick response and advice. This appears to have solved the primary issue with the annoying popups.

Steps: 1. Close Firefox. 2. Open the Registry Editor app. 3. Go to the following Registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies 4. Create a new subkey here named Mozilla (if nonexistent). You will get the path HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Mozilla. 5. Under the Mozilla key, create a new subkey Firefox (if nonexistent). You will get the path HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Mozilla\Firefox. 6. On the right, create a new 32-Bit DWORD value DisableAppUpdate.

   Note: Even if you are running 64-bit Windows you must still create a 32-bit DWORD value.

7. Set its value to 1.

You can open Firefox. The updates are now disabled. To undo the change, remove the DisableAppUpdate 32-bit DWORD value you have created, then restart Firefox.

more options

Note that the current release is Firefox 90.0.2:

  • Version 90.0.2, first offered to Release channel users on July 22, 2021
more options

Nothing works on a Mac. None of the proposed solutions work. Given the EXTREME number of problems I encountered from Mozilla, just to make this comment, it sounds like Mozilla will not allow you to turn off those annoying popups. December 2021

Edit: typo

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jkeating2

more options

jkeating2 Please go to the top of any support.mozilla.org web page and use the Get Community Support link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/new

Select the product for what the problem is (Firefox or whatever). Now select the category for the problem. At the bottom is Other.

Describe the problem in brief (one line). Then press <enter>. The website will display any prior posts that might help you. If nothing on the list can help, at the bottom press the button; ’’'None Of These Solve My Problem.

Now enter all the relative information on the problem. At the bottom of this, you can Add Images.

Under this is Troubleshooting Information. Please press the Share Data button. This will let us look at your system details. No Personal Information Is Collected.