Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox extensions

more options

Can't download my Alectra Utilities bill to Soda PDF, but I can download in Opera, Microsoft Edge, and Chrome. I prefer to use Firefox.

Can't download my Alectra Utilities bill to Soda PDF, but I can download in Opera, Microsoft Edge, and Chrome. I prefer to use Firefox.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi, what is Firefox doing instead? For example:

  • clicking the download button doesn't do anything
  • Firefox opens the PDF in a tab instead
  • Firefox saves the file without providing the opportunity to open it in Soda PDF
  • Firefox hands over the file but it cannot be opened (error displayed by Soda PDF)
  • something else?