Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Αυτό το νήμα έκλεισε και αρχειοθετήθηκε. Παρακαλούμε κάντε νέα ερώτηση αν χρειάζεστε βοήθεια.

How to export Saved passwords

 • 18 απαντήσεις
 • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 48 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Chris Ilias

more options

Hi All, I would like to change my laptop, so I would like to export my saved passwords, but I am unable to see such option to export all saved passwords. Please help me Asap.

Thanks, Jagadekara Reddy

Hi All, I would like to change my laptop, so I would like to export my saved passwords, but I am unable to see such option to export all saved passwords. Please help me Asap. Thanks, Jagadekara Reddy

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

Just go on the menu-button on the top right corner. Go down to Logins and Passwords Go up into the right upper corner to the 3 dots. Export Logins

more options

Thanks Marcel. but i didn't see such option. See attached image.

Also I am unable to Sign in to Sync.

more options

Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer

Note: Some anti-virus show false positive. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter

Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example:

JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644

CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)


chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul

chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml

more options

What Firefox version are you using ?

Firefox 79+ comes with an export to CSV feature. Firefox 80+ comes with an import from CSV feature.

If you run an older Firefox version and haven't updated for some reason then you can transfer logins.json and key4.db from the profile folder on the old device to the profile folder on your new device.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Firefox uses two locations for the Firefox profile folder. One location for your personal data (e.g. bookmarks) and another location for temporary files like the disk cache, so make sure to look in the correct location.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).

 • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)
more options

Csv and json file management is absurd and useless. Browsers need to up their game when it comes to the password nightmare. There is simply no practical or functional way to sync logins between browsers or devices. Google always has out of date passwords no matter what. Firefox is incapable of being set as the default browser. The csv thing does not work for anyone and no basic PC user should have to go that deep into arcane settings and coding.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Rafael Lecuona

more options

Rafael Lecuona If you need help, please ask a new question.

more options

The question has already been asked: "How to export Saved passwords?" We're still waiting for an answer that works.

more options

In current releases you can export and import logins in Lockwise.

See the note at the bottom of this article about how to enable CSV import via the about:config page.

more options

Nope.

In current release one CANNOT export logins via a CSV file. Other browsers will not import Firefox logins via a CSV file. These are nothing more than the standard instructions which have repeatedly proven ineffective. The HELP section is overflowing with inquiries on this very issue of the CSV file import not working. The error message from Google/Chrome is this:

"Import passwords To import passwords to your Google Account, select a CSV file. Learn more Something went wrong and your passwords weren’t imported"

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Rafael Lecuona

more options

You can export a sample logins CSV file in Google Chrome and compare the files to see in what they differ (i.e. check the column names).

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

I don't have to do that to see that they differ. My Firefox passwords are current and the ones I want to transfer to Google but they won't talk to each other. I have to email and text my own passwords from my PC to my phone to be able to login to apps and pages on Android phone. There is no syncing of any logins and no importing/exporting of anything between Google and Firefox. It's evident that Google is placing obstacles in order to keep Chrome as the default browser.

more options

So seeing as how I shall be forced to use Chrome on my Android phone, I would like Chrome to know my passwords but it will not import Firefox logins. Why won't Mozilla recognize and address this issue with so many reporting the same problem over the course of many years?

more options

Only Firefox on desktop has this feature, so if you use Firefox on a mobile device then you need to use Sync

more options

Yes. That is clear. But neither work. There is no way to manage the exchange, sharing, syncing or transfer of the current Firefox logins to any other device or browser, either between devices or between browsers. All settings, suggestions, procedures and third party applications are ineffective. The problem very much appears to be proprietary commercial interests preventing the smooth exchange due to each service's resistance to losing default status or inability to retain it. The user is the victim of a browser supremacy war.

more options

Under Settings, Choose 'Privacy & Security', Scroll down to 'Logins and Passwords' -> Select 'Saved Logins' -> Select the three dots on the top right hand side of the screen (adjacent to 'Sign in to Sync') -> Select 'Export Logins'

more options

Nobody seems to be grasping that the instructions provided DO NOT WORK. This ticket was intended to bring attention to the fact that Mozilla Firefox Browser WILL NOT AND DOES NOT SHARE OR EXPORT PASSWORDS TO OTHER DEVICES OR BROWSERS.

IF YOU HAVE PASSWORDS SAVED IN FIREFOX. THAT IS THE ONLY PLACE THEY WILL STAY AND CAN BE USED. THEY WILL NOT SYNC AND CANNOT BE COPIED.

A FIREFOX USER HAS TO EMAIL THEMSELVES THEIR OWN PASSWORD TO USE OTHER BROWSERS ON OTHER DEVICES.

UNBELIEVEABLE THAT NOBODY SEEMS TO THINK THIS IS A PROBLEM.

HAVE YOU TRIED YOUR SETTINGS YOURSELF? THEY DON'T WORK.

more options

mozilla firefox browser does not export or share its passswords/logins the instructions provided to do so are ineffective if they worked, people wouldn't be here asking how to export passwords/logins

more options

Hi everyone, It doesn't look like the person who posted the original question is going to respond, and others seem to be using this thread for there own issues, so I'm going to lock this thread.

For better help, it would be best to use https://support.mozilla.org/en-US/questions/new where volunteers can get more details about your setup.