Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Weird problem: 'Search in page' (CTRL+F) orks fine on most pages but is not working on one particular page

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από micdal22

more options

The page search facility (Ctrl+F) works fine for most pages, but doesn't work on one particular page.

The page in question happens to be my home page and is one that I created via Macromedia Dreamweaver. It is my web portal containing numerous links (to all the sites I usually access).

I press Ctrl+F and the search box appears at bottom of screen, as usual. I enter a word in the search box, click the up and down arrows, but it doesn't find any matches, even though that word definitely exists on the page (multiple times). (The Highlight All, Match Case, Whole Words options are not selected). If I enable "Highlight All", nothing is highlighted.

This problem has surfaced in the last month or so. I suspect it may have crept in with a recent Firefox update, as this wasn't a problem in the past. My setup: Desktop PC, Win 10 (64bit), Firefox is 82.0 (64-bit) -the current version, and I'm using the Default Theme.

PS: I opened the same page with Microsoft Edge and the Page Search works fine there. .... but Firefox is my preferred browser, so I need to get to the bottom of this problem.

Any suggestions on how I can resolve this weird problem?

Επιλεγμένη λύση

Problem SOLVED. I opened the file with Dreamweaver, changed a few characters and then saved it.

That's all I did but now the search facility (Ctrl+F) works fine once again.

As most of us would know, sometimes weird things happen with computers and this one fits into that category. I can't fully explain the behavior, but I'm glad things are working again.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Problem SOLVED. I opened the file with Dreamweaver, changed a few characters and then saved it.

That's all I did but now the search facility (Ctrl+F) works fine once again.

As most of us would know, sometimes weird things happen with computers and this one fits into that category. I can't fully explain the behavior, but I'm glad things are working again.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.