Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Printing Problems with Firefox

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 126 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από CSH

more options

I have a new HP printer and I am using Firefox from a Windows 10 PC. I am plagued with Paper Mismatch errors when printing emails from Firefox. After a lot of trouble shooting, I have found that this problem seems to be confined to Firefox, as it does not happen when using other browsers, e.g. MS Edge. I have tried resetting all Firefox printer settings and the problem still happens when opening Firefox in Safe Mode.

The print job stops with the error message Paper Size Mismatch after the 1st page, and printing will not continue or even move on to the next job until the error is cancelled from the printer's control panel. This means I have to be working next to the printer and cannot print remotely.

In the printing dialogue box under Printing Preferences, the paper size shows Letter, whereas I am using A4 in the printer, and this is the mismatch causing the problem. I can change the paper size in Printing Preferences from Letter to A4, but I have to do this for every job seperately as the paper size setting always reverts to Letter. This is totally impracticable.

Regretably, I will have to stop using Firefox unless there is a solution. Can anyone help me to change the paper size setting to always default to A4, please? Thanks in anticipation.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη CSH

Επιλεγμένη λύση

Hi CSH, could you take a look at this preference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste paper_data and pause while the list is filtered

Firefox should list the value for all of your printers. My general understanding is:

  • 1 => letter
  • 9 => A4

If your printer with A4 paper does not have this value set to 9, try editing it:

Double-click the preference to display an editing field, and change the value to 9 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

Any improvement?

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Developer here who works on the printing support. This looks like a bug in Firefox that we need to fix but it's difficult to work through issues like this on support.mozilla.org. Would you mind creating an account on https://bugzilla.mozilla.org/ and opening a bug report there so that it can be investigated properly?

Χρήσιμο;

more options

Thanks for your reply. I have done as you asked and created a new Bug Report - Bug 1666914.

Χρήσιμο;

more options

Thank you!

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi CSH, could you take a look at this preference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste paper_data and pause while the list is filtered

Firefox should list the value for all of your printers. My general understanding is:

  • 1 => letter
  • 9 => A4

If your printer with A4 paper does not have this value set to 9, try editing it:

Double-click the preference to display an editing field, and change the value to 9 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

Any improvement?

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Χρήσιμο;

more options

Hello jscher2000

My current printer value was 9 and I checked that the problem still existed. I noticed that two old printers were showing 1 and 6. I tried changing to both of these and the problem persisted. I changed my current printer back to 9 and surprisingly it seems to have cleared the problem.

I won't show the problem is solved for now, I am going to carry on using the printer to see whether this is a permanent fix, or if it reverts to again. I will aslo update my Bug Report on Bugzilla.

Thanks very much for your helpful reply.

CSH

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη CSH

Χρήσιμο;

more options

@jscher2000 For your future reference after Firefox 82 is released, note that as of Firefox 82 the *paper_data* prefs will no longer be recognized/used by Firefox. They will be replaced by the *print_paper_id* prefs. I *think* (I haven't checked) that the values stored in the new prefs on Windows will be the same system paper IDs as the values that were stored in *paper_data*, but the prefs will be a string instead of a number. On macOS/Linux the values stored will be semi-human readable system paper IDs, again as strings.

As a bonus it may also be useful to know that the system paper ID numbers on Windows can be inferred from the comments at the end of each line in this source code. DMPAPER_LETTER starts at 1, and the others count up from there.

Χρήσιμο;

more options

Hello jscher2000

Just to update my post of 24-09-2020, I have been using my printer for several days now and this problem has not happened again.

Following your suggestion of 23-09-2020, the value for my printer under paper_data was already 9, but trying other values and then changing it back to 9 appears to have somehow cleared the issue.

I don't understand this, but it worked. So thank you very much for replying with a helpful solution.

CSH

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.