Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I can't use Netflix as Widevine Content Decryption Module won't install.

  • 4 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 253 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I get the message "Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc. will be installed shortly."

I do not have a custom hosts file or any Antivirus enabled

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hi adrenalinschool, please ignore the spam message promoting an unofficial phone number.

Normally Firefox can download and install the Widevine plugin in the background when a site requires it. (Watch DRM content on Firefox)

Some users have problems with automatic installation and need to download manually. The URLs are easy to find:

https://dxr.mozilla.org/mozilla-release/source/toolkit/content/gmp-sources/widevinecdm.json

However, there also are some corresponding preference in Firefox that need to be set.

I posted some steps in an old thread, but that needs to be re-tested and updated for the new way that about:config works, so this is not a currently confirmed step-by-step: https://support.mozilla.org/questions/1261833 (not sure how soon i can test it).

more options

Hi, thanks.

When I try to download https://redirector.gvt1.com/edgedl/widevine-cdm/4.10.1582.2-win-x64.zip I get a server not found error:

"Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at redirector.gvt1.com."

Download won't work in a download manager either.

more options

Hmm, when I click the "redirector" link, the server sends back this new link and then Firefox shows the download (Open/Save/Cancel) dialog:

https://r1---sn-o097znld.gvt1.com/edgedl/widevine-cdm/4.10.1582.2-win-x64.zip?cms_redirect=yes&mip=2600:1702:9d0:5430:598c:8fe2:70a:a9ad&mm=28&mn=sn-o097znld&ms=nvh&mt=1583341633&mv=m&mvi=0&pl=44&shardbypass=yes

They are both on gvt1.com so maybe something on your system is blocking access to that server?

more options

If we assume it is a DNS problem -- DNS is the system used for finding server addresses -- you could try DNS over HTTPS to bypass your current DNS service.

If that would violate the rules of your environment -- office/workplace, school/campus, or parental controls -- then you might not want to try this.

More info: Firefox DNS-over-HTTPS