Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

yahoo mail- cannot pull up contacts list- icon is blue & does nothing how do i fix?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 220 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Matthew Thomas

more options

the settings icon on yahoo mail is solid blue and the contact icon is solid blue cant get settings icon off cant access contacts have followed yahoo instructions emptied cache/cookies/etc browser updated addon/plugin/extensions okay what do I do next? set mozilla as default browser now cant log in to my email w/ yahoo what do I do now? 70 yrs old, not tech saavy and need specific instructions to access contacts thank you.

the settings icon on yahoo mail is solid blue and the contact icon is solid blue cant get settings icon off cant access contacts have followed yahoo instructions emptied cache/cookies/etc browser updated addon/plugin/extensions okay what do I do next? set mozilla as default browser now cant log in to my email w/ yahoo what do I do now? 70 yrs old, not tech saavy and need specific instructions to access contacts thank you.

Επιλεγμένη λύση

mec4912 said

the settings icon on yahoo mail is solid blue and the contact icon is solid blue cant get settings icon off cant access contacts have followed yahoo instructions emptied cache/cookies/etc browser updated addon/plugin/extensions okay what do I do next? set mozilla as default browser now cant log in to my email w/ yahoo what do I do now? 70 yrs old, not tech saavy and need specific instructions to access contacts thank you.

For me those icons are purple. It looks like you already did all the reset steps. Do you have this issue with their old interface? You can access it by clicking the following link: https://mail.yahoo.com/b/

You can also go directly to settings by clicking on this link: https://mail.yahoo.com/d/settings/

Does the direct settings link work for you?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

mec4912 said

the settings icon on yahoo mail is solid blue and the contact icon is solid blue cant get settings icon off cant access contacts have followed yahoo instructions emptied cache/cookies/etc browser updated addon/plugin/extensions okay what do I do next? set mozilla as default browser now cant log in to my email w/ yahoo what do I do now? 70 yrs old, not tech saavy and need specific instructions to access contacts thank you.

For me those icons are purple. It looks like you already did all the reset steps. Do you have this issue with their old interface? You can access it by clicking the following link: https://mail.yahoo.com/b/

You can also go directly to settings by clicking on this link: https://mail.yahoo.com/d/settings/

Does the direct settings link work for you?