Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I had enabled firefox sync but when I logged into new device no data was synced into the new machine

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I had enabled firefox sync in my old device synced all the data and then logged out from that device, Now I logged into new system and checked that the firefox sync is not showing any data at all.

Can anybody help me on this as why this happened and if there is any way to restore that sync data.

I had enabled firefox sync in my old device synced all the data and then logged out from that device, Now I logged into new system and checked that the firefox sync is not showing any data at all. Can anybody help me on this as why this happened and if there is any way to restore that sync data.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

First, open the sync page of each device/profile and make sure everything is correct. username. password, what to sync . . . .

How many devices/profiles are on your sync?


We need to look at the sync logs. Type about:sync-log<enter> in the address bar of the not syncing unit.

Open the last file created and Copy its contents Now Paste it into this forum.

If the file is too large;

Open a text/word program and load the file. Left-click once. Now <Control> A to highlight everything, then <Control> C to copy it.

Next, have your web browser go to; https://pastebin.com/

Paste <Control> P the content of the file in the window. Note: On the bottom, fill out the boxes as best you can.

Now press Create A New Paste. The page will reload. Copy the new web address, and post it here.