Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Lost passwords after 60.0.2 update

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

All website logins and passwords are lost after update to 60.0.2. Restoring key4.db and logins.json as in the help topics did not work.

All website logins and passwords are lost after update to 60.0.2. Restoring key4.db and logins.json as in the help topics did not work.

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Did you check the logins.json file in a text editor to verify that it has the logins?

Note that Firefox must be closed when you replace files in the profile folder.

logins.json (logins) and key4.db (encryption key) must match to be able to decrypt the logins.

Did you copy the files from the "Old Firefox Data" folder on the desktop in case Firefox created a new profile?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html Uninstall Flash Player | Windows http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-mac-os.html Uninstall Flash Player | Mac

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version: Version 30.0.0.113

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.

more options

cor-el said

Did you check the logins.json file in a text editor to verify that it has the logins?

logins.json came from a backup from when the previous version worked (day before). Howevwer it seems to be deleted when Firefox starts. Will try to find it again and check content.

Note that Firefox must be closed when you replace files in the profile folder.

It was.

logins.json (logins) and key4.db (encryption key) must match to be able to decrypt the logins.

Thet did -- restored from same backup point.

Did you copy the files from the "Old Firefox Data" folder on the desktop in case Firefox created a new profile?

There is no such folder. I kept a copy of the post-upgrade folder. The file appears to be truncated at 96kB.

more options

@FredMcD Thanks for your first answer, I will look into that issue. Why can't people publish that information in an accessible form at the time it arises?

Your second answer is not helpful. I have Firefox Sync backup (which does not restore), a copy on another PC, and two independent levels of file backup -- as should in part be obvious from my question. I cannot replace the new (damaged) file as Firefox seems to delete the old version. How can one save a text copy? There is no apparent export mechanism in Firefox. This is in any case a security issue (printed list of all web user names and passwords? I think not!)

more options

scruffyrobot said

I have Firefox Sync backup (which does not restore), a copy on another PC

Go to one of the other devices on the sync and Copy its password files to a thumb. Then Copy them to the problem device, overwriting the corrupt files.

more options

FredMcD said

scruffyrobot said
I have Firefox Sync backup (which does not restore), a copy on another PC

Go to one of the other devices on the sync and Copy its password files to a thumb. Then Copy them to the problem device, overwriting the corrupt files.

That was my first restoration attempt. Files still OK on 60.0.1 Ubuntu do not work when copied to Windows 60.0.2.

I'm making sure I don't update the Ubuntu Firefox :)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη scruffyrobot

more options

Oops, Ubuntu and Windows store files differently. There may be 3rd party programs to allow one type system to access files written by another.


I called for more help.

more options

No, there is no difference between the supported platforms when it comes to profile data. The only difference is platform specific links and different Firefox versions.

It is possible that some Linux distributions still use the older key3.db file (DBM) instead of key4.db (SQLite) for the logins key file (encryption key) if it isn't working.