Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Updates altered tabs windows from white background to black background & white fonts how to reverse?

  • 4 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Standard8

more options

Post updates, tabs windows altred from white background with black fonts to black background with white fonts. How to reverse to orginal white background and black fonts. Note, these are just multiple tabs but when on that page the tab background is white with pale black fonts. Many thanks.

Post updates, tabs windows altred from white background with black fonts to black background with white fonts. How to reverse to orginal white background and black fonts. Note, these are just multiple tabs but when on that page the tab background is white with pale black fonts. Many thanks.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Try this:

  • Right click on the toolbar, select Customize
  • On the new display, at the bottom, select "Themes", followed by "Light".

That will change the background color of the tabs.

more options

Super, Standard8, issue resolved.

more options

Quirky said

Super, Standard8, issue resolved. </blockquo<em>Standard8 said
Try this:
  • Right click on the toolbar, select Customize
  • On the new display, at the bottom, select "Themes", followed by "Light".
That will change the background color of the tabs.

Ooops, toolbar is now transparent. How to change to opaque? Thank you

more options

I'm not sure about that - maybe someone else will know. You could try looking through some of the themes from that menu and see if one of those helps.