Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox 56 crashing ID: 500dddd9-c392-452b-8585-62f571171005

  • 6 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 54 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

Firefox 55.03 no crashes and then with 56, multiple crashes Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ Crash Address 0x22b55000

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx29

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options
more options

Report ID Date Submitted bp-f3bb0085-3b1c-430c-b981-be4361171005 10/4/2017 10:47 PM bp-ec63afca-3826-4e80-a317-2a6521171005 10/4/2017 10:31 PM bp-500dddd9-c392-452b-8585-62f571171005 10/4/2017 10:31 PM bp-31411cf8-17b7-473c-85e5-af5041171005 10/4/2017 10:30 PM bp-a62566ca-82db-4c13-8623-90aad1171005 10/4/2017 10:28 PM bp-2976057e-32dd-4d4a-918e-72a8c1171005 10/4/2017 10:27 PM bp-33913ac2-914d-46c4-a489-2adbf0171005 10/4/2017 10:27 PM

more options

hi, unfortunately this kind of crash will be triggered by the roomy bookmarks toolbar addon that you have installed.

more options

philipp said

hi, unfortunately this kind of crash will be triggered by the roomy bookmarks toolbar addon that you have installed.

Hi philipp, Thanks for the reply.

Why is it that I didn't have crashes with the roomy bookmark toolbar since I don't know what build and suddenly with 56 I get all sorts of crashes?

Besides, the advantage of Firefox is the addons. Seems that with newer versions, addons are not going to work.

What's going to replace those useful addons especially Febee which I find is a very useful addon.

more options

hi, yes that's also the disadvantage of the old addon system - legacy extensions are able to modify every bit of the internals of firefox, so breakage of any sort after an update is always a possibility.

in firefox 57+ the userChrome.css file might be an alternative to tweak the appearance of the bookmarks toolbar, https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/ is a good place to get started about this if you're looking for help.