Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I remove login dropdown entries?

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7671 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από contrawise

more options

I have cleared all history items for all time but I cannot get rid of drop downs for logins such as when I go to Gmail and click the user name box. I still see lots of old usernames in a drop down list, many of which are typos. I thought this would come under forms and auto complete entries but apparently it does not. How do I clear logins from my browser?

Επιλεγμένη λύση

That's not working for me Scribe but I just figured out what to do.

Preferences --> Security tab --> Saved Logins

I was expecting this to be a privacy setting but there it is.

Thanks anyway :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi, try selecting, then press the Del key on each entry that you don't want. Also see Control whether Firefox automatically fills in forms.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you!

more options

Επιλεγμένη λύση

That's not working for me Scribe but I just figured out what to do.

Preferences --> Security tab --> Saved Logins

I was expecting this to be a privacy setting but there it is.

Thanks anyway :)

more options

Here's how to delete unwanted username suggestions and email address suggestions at login boxes:

1: Click on the empty username input field on the web page to open the drop-down list. 2: Using the keyboard's cursor down key, highlight an entry in the drop-down list. 3: Press the Delete key (for Mac: Shift+Delete) to remove it.