Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I prevent "CTRL + Alt + Click" from opening a link?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

When I want to select the text of multiple links, I can successfully do it for the first link with "Alt + Mouse select," which generates highlight on the link text. But when I proceed to highlight any of the other links with "CTRL + Alt + Mouse select," that link is immediately opened to a new tab after I release the mouse key, though highlighting is still done successfully.

Releasing the mouse key is the completion of a click. So the question is... how can I prevent "CTRL + Alt + Click" from opening a link? Isn't "CTRL + Click" is already there for the same purpose?

"CTRL + Alt + Click" opens a link even in Firefox's safe mode. So, it's not an extension problem.

When I want to select the text of multiple links, I can successfully do it for the first link with "Alt + Mouse select," which generates highlight on the link text. But when I proceed to highlight any of the other links with "CTRL + Alt + Mouse select," that link is immediately opened to a new tab after I release the mouse key, though highlighting is still done successfully. Releasing the mouse key is the completion of a click. So the question is... how can I prevent "CTRL + Alt + Click" from opening a link? Isn't "CTRL + Click" is already there for the same purpose? "CTRL + Alt + Click" opens a link even in Firefox's safe mode. So, it's not an extension problem.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

This is the regular behavior for Firefox. The Ctrl + Click combination is used for opening a link in a new tab. There is no preset for the Ctrl + Alt + Click function in Firefox and Firefox will therefore detect that you have pressed Ctrl + Click and will open the last clicked link in a new tab.

If you would like to select multiple links, I would try the Multi Links Plus add-on.

For more information on the Firefox keyboard shortcuts, please refer to this Mozilla support article:

more options

Oh, I see! Thanks.

I have Multi LInks Plus, but my goal is to select (highlight) the text of multiple links, not to open them.

If I can not use "CTRL + Alt + Mouse select" for links other than the first one, what else can I utilize?

more options

You can select multiple sections of text by simply holding down the Ctrl key while clicking and dragging the selection. Unfortunately, it is not possible to highlight text within a link unless you select the entire link because clicking the link will result in the page loading.