Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox keeps loading web pages without result unless I start in Private mode

  • 5 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Fragge

more options

I have Firefox v44, running on Win 7 (64 bit). I think my Firefox version is 32 bit.

If I just start Firefox as normal, and then try to load a webpage, it just keeps loading, regardless of webpage. If I instead start Firefow in PRivate mode, it works well. I can also create a new (non-private) window after this and it works. It does not work if I start in normal mode and then open a private session.

I have tried (without success);

  • Reseting Firefox to factory settings
  • Removed all versions of Java and reinstalled the latest version which now works well
  • Internet Explorer works well

Please advice!

I have Firefox v44, running on Win 7 (64 bit). I think my Firefox version is 32 bit. If I just start Firefox as normal, and then try to load a webpage, it just keeps loading, regardless of webpage. If I instead start Firefow in PRivate mode, it works well. I can also create a new (non-private) window after this and it works. It does not work if I start in normal mode and then open a private session. I have tried (without success); * Reseting Firefox to factory settings * Removed all versions of Java and reinstalled the latest version which now works well * Internet Explorer works well Please advice!

Επιλεγμένη λύση

hi, can you please see if uninstalling firefox 44 first and then installing the 64bit version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ does solve this issue for you?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

hi, can you please see if uninstalling firefox 44 first and then installing the 64bit version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ does solve this issue for you?

more options

Boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) to see if that has effect.

more options

running in windows safemode didn't work at https://support.mozilla.org/en-US/questions/1106705#answer-836436

more options

Many thank's for the speedy advice. Actually it seems that Firefox is working at the moment. I don't know what I've done, but I will hold off a day or two before reinstalling...

I forgot to mention that I also restarted without running autostart (using msconfig) before posting. I got a crash on first start of Firefox and on the second it just kept loading as before.

more options

philipp said

hi, can you please see if uninstalling firefox 44 first and then installing the 64bit version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ does solve this issue for you?

As the issue remained, I have just uninstalled and installed the 64-bit version. So far it works like a charm! Thank you!