Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I get search working on this site?

  • 5 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 27 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am still looking for accessibility fixes. I have sensory processing issues, and all the animation online *hurts,* so I need ways to disable animation.

If I search for accessibility, it returns results involving access to this or that, unrelated to accessibility for disabled users.

If I search for disable animation accessibility -access it still returns results involving access to this or that... What is a point of searches if the results don't involve important search terms and contain excluded terms?

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Depending on which search engine you use there are some exclusion notations you can use.

Google "Similarly, if you want to exclude a word entirely, you can add a dash before it—like justin bieber -sucks " -> might also try http://www.google.com/accessibility/labs/search/

Bing and Yahoo "a keyword using the NOT operator."

more options

It's worse.

It seems that the "Search Mozilla Support" bar returns results containing *any* of the search terms.

One search term is hardly ever enough to find relevant results. Multiple search terms don't narrow the results, they only add more irrelevant results.

more options

Επιλεγμένη λύση

more options

On that note, why is advanced/functional search hidden away?

more options

You can find "Advanced Search" as one of many additional items if you click "Contributors Tools" at the top of this page when you are logged on.