Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Tab bar has disappeared from view and from list of toolbars. How can I get it back?

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I was fooling around with the toolbar options, trying (unsuccessfully!) to return to the toolbar layout I had before Firefox was automatically upgraded (without my permission!). I was trying to move the tabs bar down below the other toolbars. Suddenly it disappeared. Various web-suggested fixes involved going into Preferences or Options and doing things. I can't find anything called Preferences, and the option suggested for tabs (show tab bar) in Options doesn't exist in my options. I am very unhappy, not just because I can't find the tab bar, but because the new version messed up how I had my toolbars organized, and there seems to be no option for fixing it.

I was fooling around with the toolbar options, trying (unsuccessfully!) to return to the toolbar layout I had before Firefox was automatically upgraded (without my permission!). I was trying to move the tabs bar down below the other toolbars. Suddenly it disappeared. Various web-suggested fixes involved going into Preferences or Options and doing things. I can't find anything called Preferences, and the option suggested for tabs (show tab bar) in Options doesn't exist in my options. I am very unhappy, not just because I can't find the tab bar, but because the new version messed up how I had my toolbars organized, and there seems to be no option for fixing it.

Επιλεγμένη λύση

What method did you use to move the Tab bar?

Did you create a userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Try this . This may help you .

more options

Επιλεγμένη λύση

What method did you use to move the Tab bar?

Did you create a userChrome.css file in the chrome folder in the Firefox profile folder?

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window