Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Prevent web page from stealing my email address

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Gingerbread Man

more options

After visiting a web page, the page finds my email address and sends a deluge of product offerings. How do I prevent them from obtaining my email address from just looking at their web page?

After visiting a web page, the page finds my email address and sends a deluge of product offerings. How do I prevent them from obtaining my email address from just looking at their web page?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Simply loading a web page doesn't provide anyone with your e-mail address. Common ways to get junk e-mail include

  • Posting comments or messages on forums with an account name that's the same as the first part of your e-mail address. Spam bots harvest this information. Then all they have to do is slap on a common e-mail provider like @gmail.com at the end of that, and chances are they'll reach a valid address.
  • Having common words as the first part of your e-mail address.
  • Providing your e-mail address to someone who sells it.

How Do Spammers Get My Email Address? | About.com