Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

no sound

  • 3 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • Slědne wótegrono wót me45424

more options

no sound from firefox 125.0.1,, w10, all other programs and edge have sound

no sound from firefox 125.0.1,, w10, all other programs and edge have sound

Wubrane rozwězanje

must have been some odd ball thing in ff,,,let the sys update and after restart sound was back

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (3)

more options

was watching a live eagle nest cam,,sound was there then it wasnt,,reloaded tab,,restarted ff, updated ff to 125.0.1,,,no fix,,all other programs including edge have normal sound

Wužytny?

more options

What do you see here? see screenshot

Wužytny?

more options

Wubrane rozwězanje

must have been some odd ball thing in ff,,,let the sys update and after restart sound was back

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.