Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Login splash screen

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 24 naglědow
  • Slědne wótegrono wót zeroknight

more options

When I login to Firefox, I get a full screen MS 365 sales splash screen from which I need to continue to login to Firefox in the upper left hand screen. I have no interest in upgrading to additional 365 services. How do I eliminate the splash screen which slows down the login process?

When I login to Firefox, I get a full screen MS 365 sales splash screen from which I need to continue to login to Firefox in the upper left hand screen. I have no interest in upgrading to additional 365 services. How do I eliminate the splash screen which slows down the login process?

Wšykne wótegrona (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.