Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

My password is required everytime I use my home computer

  • 3 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 33 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Paul

more options

Why am I asked for a password every time I use my home computer? even if I leave it for few minuted? How can I stop it? Any reply much appreciated, thank you.

Why am I asked for a password every time I use my home computer? even if I leave it for few minuted? How can I stop it? Any reply much appreciated, thank you.

Wšykne wótegrona (3)

more options

Is it asking for the primary password? see screenshot Post a screenshot of it.

Wužytny?

more options

This is a screenshot of my computer

Wužytny?

more options

Hi Giolla

This does not look like an issue with Firefox but is the screen lock controlled by the macOS settings.

This support article from Apple should help:

https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mchlp2270/14.0/mac/14.0

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.