Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Firefox webtrc

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 3 naglědy
  • Slědne wótegrono wót TyDraniu

more options

Hi there,

I have a question please :

I can check the candidate type ( webtrc ) in Edge with this simple command : edge://webtrc-logs

Can you please let me know how I can check it in Firefox. I`ve searched the web but I couldnt find the answer.

Thank you in advance.

Hi there, I have a question please : I can check the candidate type ( webtrc ) in Edge with this simple command : edge://webtrc-logs Can you please let me know how I can check it in Firefox. I`ve searched the web but I couldnt find the answer. Thank you in advance.

Wšykne wótegrona (1)

more options

Is it webtrc or webrtc?

In Firefox we have about:webrtc.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.