Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Facebook videos not playing and shows error

  • 2 wótegronje
  • 2 matej toś ten problem
  • 82 naglědow
  • Slědne wótegrono wót Joshua

more options

I am currently fresh on Fedora 38 and Firefox 115 with multimedia codecs installed such as ffmpeg. I have problems playing videos on Facebook or Twitch, like in myday stories, reels, and feed. But in YouTube, videos plays perfectly so I think there is a bug going on here? I already tested turning hardware acceleration on and off but no avail.

I am currently fresh on Fedora 38 and Firefox 115 with multimedia codecs installed such as ffmpeg. I have problems playing videos on Facebook or Twitch, like in myday stories, reels, and feed. But in YouTube, videos plays perfectly so I think there is a bug going on here? I already tested turning hardware acceleration on and off but no avail.
Pśipowjesone fota wobrazowki

Wubrane rozwězanje

zeroknight said

If you already have ffmpeg installed from RPM Fusion repo, maybe you are using the flatpak version and require: flatpak install org.freedesktop.Platform.ffmpeg-full flatpak install org.freedesktop.Platform.openh264

Now that you've mentioned it, Firefox was installed from flatpak. So reinstalling it from RPM all of my worries work. Thanks!

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (2)

more options

If you already have ffmpeg installed from RPM Fusion repo, maybe you are using the flatpak version and require: flatpak install org.freedesktop.Platform.ffmpeg-full flatpak install org.freedesktop.Platform.openh264

more options

Wubrane rozwězanje

zeroknight said

If you already have ffmpeg installed from RPM Fusion repo, maybe you are using the flatpak version and require: flatpak install org.freedesktop.Platform.ffmpeg-full flatpak install org.freedesktop.Platform.openh264

Now that you've mentioned it, Firefox was installed from flatpak. So reinstalling it from RPM all of my worries work. Thanks!