Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

moz-proxy is asking for username and password for a proxy that does not have a username and password

  • 1 wótegrono
  • 6 ma toś ten problem
  • 75 naglědow
  • Slědne wótegrono wót daniel.wagner0

more options

os = ubuntu 22.04 - 5.19.0-42-generic Mozilla Firefox 103.0.1 I am attempting to connect to a proxy that does not require a username and password, yet moz-proxy is continually asking for one. If I put any input in the prompts, it goes away, but if the machine is rebooted, the prompts begin again. How do I permanently stop firefox from asking for the username and password?

os = ubuntu 22.04 - 5.19.0-42-generic Mozilla Firefox 103.0.1 I am attempting to connect to a proxy that does not require a username and password, yet moz-proxy is continually asking for one. If I put any input in the prompts, it goes away, but if the machine is rebooted, the prompts begin again. How do I permanently stop firefox from asking for the username and password?

Wšykne wótegrona (1)

more options

attached screenshot