Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Sync does not work

  • 1 wótegrono
  • 1 ma toś ten problem
  • 7 naglědow
  • Slědne wótegrono wót NotReallyEight

more options

I've logged in on a brand new installation of macOS (Ventura), but it does not sync my logins, passwords, etc. The settings for the sync are also enabled and it works fine on Windows and Linux. Also tried rebooting, but no luck so far.

I've logged in on a brand new installation of macOS (Ventura), but it does not sync my logins, passwords, etc. The settings for the sync are also enabled and it works fine on Windows and Linux. Also tried rebooting, but no luck so far.

Wubrane rozwězanje

Nevermind, it fixed itself alone somehow.

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wubrane rozwězanje

Nevermind, it fixed itself alone somehow.