Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Sync tabs gone

  • 2 wótegronje
  • 0 ma toś ten problem
  • 16 naglědow
  • Slědne wótegrono wót jonzn4SUSE

more options

I wanted to use sync to transfer my tabs from my previous MacBook to my new MacBook. I reset the previous MacBook and now when I login to the new one, sync does not show any of my previous tabs.

I wanted to use sync to transfer my tabs from my previous MacBook to my new MacBook. I reset the previous MacBook and now when I login to the new one, sync does not show any of my previous tabs.

Wubrane rozwězanje

Do you see anything in this view? see screenshot

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 1

Wšykne wótegrona (2)

more options

Sounds like you made a mistake. You should've made sure the tabs were in the new laptop before resetting the old one. Now that you are in the new one with no data, that will now sync. Sorry, but it appears your data is gone. Did you ever have your tabs on another device?

more options

Wubrane rozwězanje

Do you see anything in this view? see screenshot