Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Browser Language

  • 3 wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
  • 11 naglědow
  • Slědne wótegrono wót James

more options

Using Win 10, I Yahoo email (in French) almost daily. When I return to English work about 1/3 of my screen is still in French in random words. I tried shutting down and rebooting, same thing. MS thinks the problem is with Firefox. Can you help? I speak French and English fluently but neither is my 1st language. In other words, I can still read the entire web page but it gets tiresome switching back and forth. Thankyou

Using Win 10, I Yahoo email (in French) almost daily. When I return to English work about 1/3 of my screen is still in French in random words. I tried shutting down and rebooting, same thing. MS thinks the problem is with Firefox. Can you help? I speak French and English fluently but neither is my 1st language. In other words, I can still read the entire web page but it gets tiresome switching back and forth. Thankyou

Wšykne wótegrona (3)

more options

Wužytny?

more options

Can you attach a screenshot?

Wužytny?

more options

Dropa said

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-firefox-another-language You might want to read these as well.

That is for the language of the user interface though.

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym pstajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywarske konto.