Rejtark "Firefox jo se zaktualizěrował" pokazujo se pśi kuždem starśe

Toś ten nastawk wopisujo, což musyśo cyniś, gaž rejtark z titelom „Firefox zaktualizěrowany“ se wócynja abo gaž wiźiśo powěźeńku „Firefox jo se zaktualizěrował“, samo gaby Firefox zaktualizěrował.

Stej dwě móžnej zawinje za to. Snaź sćo zamólnje rejtark ako swój startowy bok składował (kótaryž Firefox wócynja pśi kuždem starśe) abo Firefox ma śěžkosći, wašu konfiguracisku dataju składowaś, a njezawupytajo togodla, až sćo powěźeńku „Firefox jo se zaktualizěrował“ južo dostał.

Rejtark „Firefox zaktualizěrowany“ jo se ako startowy bok składował

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
 3. Wuzwigniśo we wobcerku Startowaś tekst w tekstowem pólu Startowy bok:.
 4. Jolic tam take ako http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0/whatsnew/ nutś stoj, sćo sedłam, kótarež Firefox zacytujo pśi startowanju, bok „Firefox zaktualizěrowany“ zamólnje pśidał.
 5. Aby toś ten problem rozwězał klikniśo na Standard wótnowiś. Aby drugi bok ako startowy bok póstajił, cytajśo nastawk Startowy bok póstajiś.
  Restore home page Win Generalhome

Firefox njamóžo waše nastajenja składowaś

Firefox změnja nastajenje w swójej konfiguraciskej dataji, aby pśiducy raz spóznał, lěc sćo rejtark „Firefox zaktualizěrowany“ južo wiźeł. Jolic maśo problemy z teju dataju, njamóžo Firefox toś tu informaciju składowaś a buźośo rejtark „Firefox zaktualizěrowany“ pśi kuždem starśe wiźeś.

 1. Zawupytajośo snaź, až nastajenjanastajenja, kótarež wuběraśo w swójom woknje nastajenjownastajenjow, se njewobchowaju, za tym až sćo Firefox zacynił.
 2. Aby to pórěźił, pśewjeźćo rozpokazanje z nastawka Nastajenja se njeskładuju kšac pó kšacu.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla