How do I delete my Firefox Account?

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Follow these steps to delete your Firefox Account:

  1. Visit https://accounts.firefox.com/signin.
  2. Log in to your account if you haven't already.
  3. Scroll to the bottom and click the Delete button next to Delete Account.
  4. Enter your password to confirm.
  5. Click the red Delete Account button. Once you do this, your account will be permanently deleted.

You will return to the sign up page displaying a message saying Account deleted successfully.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: daufinsyd, Lan, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla