Funkciju Njeslědowaś zmóžniś

Firefox wam zmóžnja, websedłam k wěsći daś, až njamaju wašomu pśeglědowańskemu zaźaržanjeju slědowaś. Toś ten nastawk wujasnjujo, co slědowanje jo a kak móžośo funkciju Njeslědowaś zmóžniś.

Slědowanje

Nejwěcej wětšych websedłow slědujo zaźaržanjeju swójich woglědowarjow a pśedawa abo dalej dawa te informacije drugim pśedewześam. Toś te informacije daju se wužywaś, aby wam wabjenje, produkty abo słužby pokazali, kótarež su specielnje na was pśiřězane. Firefox ma funkciju Njeslědowaś, kótaraž wam zmóžnja, kuždemu websedłoju, ku kótaremuž se woglědujośo, jich wabjerjam a drugim wopśimjeśowym póbitowarjam k wěsći daś, až njamaju wašomu pśeglědowańskemu zaźaržanjeju slědowaś.

Źiwanje na toś to nastajenje jo dobrowólne — websedła njetrjebaju se pó nim měś. Websedła, kótarež źiwaju na toś to nastajenje, by měli slědowanje wašogo zaźaržanja awtomatiski skóńcyś, mimo až musyśo něco cyniś. Gaž zmóžnjaśo toś tu funkciju, njewjeźo to k tomu, až njamóžośo se pla websedłow pśizjawiś abo až Firefox zabydnjo waše priwatne daty, na pśikład wopśimjeśe nakupowańskego kórbika, adresowe daty abo pśizjawjeńske informacije.

Pokaz: Jo móžno, až wiźiśo mjenjej relewantnego wabjenja na websedłach, jolic funkcija Njeslědowaś jo zmóžnjona.

Kak mógu funkciju Njeslědowaś zmóžniś?

Funkcija Njeslědowaś jo pó standarźe znjemóžnjona. Aby ju zmóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Klikniśo do kašćika pódla Pominajśo, až sedła njamaju wam slědowaś.
 1. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Do Not Track - Win Do Not Track - Mac Do Not Track - Lin

Kak mógu funkciju Njeslědowaś zmóžniś?

Funkcija Njeslědowaś jo pó standarźe znjemóžnjona. Aby ju zmóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Klikniśo do kašćika pódla Pominajśo, až sedła njamaju wam slědowaś.
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Do Not Track Win7 Fx 21 Do Not Track Mac Fx 21
FirefoxPreferences#21 - Lin

Kak mógu funkciju Njeslědowaś zmóžniś?

Funkcija Njeslědowaś jo pó standarźe znjemóžnjona. Aby ju zmóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Klikniśo do kašćika pódla Pominajśo, až sedła njamaju wam slědowaś.
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

DNT Win 36 Do Not Track FF 35&36 Mac DNT Lin 36

Funkcija Njeslědowaś jo pó standarźe znjemóžnjona. Aby ju zmóžnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Klikniśo do kašćika pódla Sydłam zdźělić, zo nimaja mje slědować.Pominajśo, až sedła njamaju wam slědowaś
  do not track fx38 Nastajenje priwatnosć njeslědowaś
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Druge slědowańske nastajenja

Stej dwě drugej slědowańskej nastajeni:

 • Sedłam k wěsći daś, až směju mě slědowaś: Gaž wuběraśo toś to nastajenje, dajo se websedłam k wěsći, až wabjerje a druge tśeśe póbitowarje směju wam slědowaś. Wy by měł wěźeć, až wjele pśedewześow twóri profil websydłow, ku kótarymž se woglědujośo. Gaž wuběraśo toś to nastajenje, zwólijośo do togo.
 • Sedłam nic wó slědowańskich nastajenjach k wěsći daś: To jo standardne nastajenje. Gaž wuběraśo toś to nastajenje, njedajo se websedłam nic wó wašych nastajenjach k wěsći. Wy by měł na to źiwaś, až to njegroni, až websedła wam njeslěduju. Pópšawem to jo to same ako nastajenje górjejce a nejskerjej se wam slědujo.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla