Dodanki znjemóžniś abo wótpóraś

Rozšěrjenja, drasty a tykače su wšykne typy dodankow za Firefox. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo dodanki w Firefox znjemóžniś a wótpóraś.

Kak mógu rozšyrjenja, drastwy a tykace znjemóžniś?

Pśi znjemóžnjanju dodank se njewótpórajo:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja abo Wuglědanje.
 3. Wubjeŕśo dodank, kótaryž cośo znjemóžniś.
 4. Klikniśo na jogo tłocašk Znjemóžniś.
 5. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju zasej wótnowjaś.

Aby dodank zasej zmóžnił, pytajśo jen w lisćinje dodankow a klikniśo na Zmóžniś a startujśo pótom Firefox znowego, jolic to jo trěbne.

Kak mógu rozšyrjenja a drastwy znjemóžniś?

Pśi znjemóžnjanju dodank se njewótpórajo:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja abo Wuglědanje.
 3. Dodanki Rozšyrjenja Dodanki Wuglědanje
 4. Wubjeŕśo dodank, kótaryž cośo znjemóžniś.
 5. Klikniśo na jogo tłocašk Znjemóžniś.
  Rozšyrjenje znjemóžniś
 6. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju zasej wótnowjaś.

Aby dodank zasej zmóžnił, pytajśo jen w lisćinje dodankow a klikniśo na Zmóžniś a startujśo pótom Firefox znowego, jolic to jo trěbne. Rozšyrjenje zmóžniś

Kak mógu tykace znjemóžniś?

Pśi znjemóžnjanju tykac se njewótpórajo:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Dodanki Tykace
 4. Wubjeŕśo tykac, kótaryž cośo znjemóžniś.
 5. Wubjeŕśo Nigda njeaktiwěrowaś z jogo wuběrańskego menija.
Tykac nigda njeaktiwěrowaś

Aby dodank zasej zmóžnił, pytajśo jen w lisćinje dodankow a wubjeŕśo Pśecej aktiwěrowaś z jogo wuběrańskego menija.

Tykac pśecej aktiwěrowaś

Kak móžu rozšyrjenja a drastwy wótpóraś?

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja abo Wuglědanje.
 3. Dodanki Rozšyrjenja Dodanki Wuglědanje
 4. Wubjeŕśo dodank, kótaryž cośo wótpóraś.
 5. Klikniśo na tłocašk Wótpóraś.
  Rozšyrjenje wótpóraś
 6. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic to se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju zasej wótnowjaś.

Kak mógu tykace wótinstalěrowaś?

Nejwěcej tykacow pśinjase swóje wótinstalěrowańske programy sobu. Za pomoc pśi wótinstalěrowanju někotarych cestych tykacow, woglědajśo se toś tu lisćinu nastawkow a wubjeŕśo nastawk za tykac, kótaryž cośo wótinstalěrowaś.

Rozwězowanje problemow

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije