Tastaturgenveje i Thunderbird

En tastaturgenvej er en tastekombination, som lader dig udføre visse opgaver i Thunderbird hurtigere. Hvis du fx vil arkiverere en meddelelse, så kan du trykke på tasten "A", mens en meddelelse er valgt i meddelelsesruden, i stedet for at bruge musen til at klikke på punktet i en menu. Nogle genveje kan tilpasses eller deaktiveres ved hjælp af en tilføjelse.

Om tastaturgenveje

Tastaturgenveje i Thunderbird afhænger af sammenhængen. Det betyder, at de er forskellige alt efter, hvilken del af Thunderbirds brugerflade som er i brug. Når en meddelelse er valgt i meddelelsesruden, så er tastaturgenvejene Klip, Kopier og Indsæt deaktiverede (fordi det ikke giver mening at klippe og indsætte tekst i meddelelsesruden). Og hvis du markerer noget tekst, mens du læser en meddelelse, er genvejen Kopier tilgængelig, men Klip og Indsæt er ikke, for selvom det giver mening at kopiere fra en meddelelse, du læser, giver det ikke giver mening at indsætte eller klippe tekst i den.

Nogle gange ændres fuktionen på en tastaturgenvej afhængig af, hvilken del af Thunderbirds brugerflade som er aktiv. Hvis du skriver en meddelelse, så vil tastaturgenvejen Ctrl + AKommando + A markere alt indhold i meddelelsen. Men hvis en meddelelse er valgt i meddelelsesruden, vil Ctrl + AKommando + A i stedet markere alle meddelelser i meddelelsesruden.

Tilpas eller deaktiver tastaturgenveje

Nogle (men ikke alle) tastaturgenveje kan tilpasses ved hjælp af en tilføjelse. Det kan være nyttigt, at deaktivere visse genveje, fx for at forhindre uventede opførsel fra tastaturgenveje, der benytter én tast.

Dorando Keyconfig (en opdateret version af den originale "keyconfig") og Menu Wizard er eksempler på tilføjelser, der kan hjælpe dig med at tilpasse eller deaktivere genveje.

(Bemærk, at Mozilla ikke yder hjælp til tredjeparts tilføjelser. Bemærk også, at fra november 2019 fungerer ingen af ovennævnte udvidelser i Thunderbird 68 og nyere versioner.)

Genvejstaster og styresystemer

  • I Windows og Linux er tasten til at bruge genveje typisk Ctrl.
  • I macOS er tasten til at bruge genveje typisk Kommando.
  • I macOS på bærbare computere skal du trykke og holde på tasten fn for at aktivere en funktionstast.

Liste med tastaturgenveje

Se tastaturgenveje til:

Meddelelsesfunktioner

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Skriv en ny meddelelse
Ny meddelelseCtrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Kommando + N
Svar kun afsenderenCtrl + RKommando + R
Svar til alleCtrl + Skift + RKommando + Skift + R
Svar til listeCtrl + Skift + LKommando + Skift + L
VideresendCtrl + LKommando + L
Rediger som ny meddelelseCtrl + EKommando + E
Skriv en ny meddelelse i det format, der ikke er valgt som standard (ren tekst eller HTML)Tryk og hold på tasten Skift, mens du klikker på en af disse knapper:
Skriv, Svar, Svar til alle, Svar til liste eller Videresend
eller højreklik på en eksisterende meddelelse, og tryk og hold på tasten Skift, mens du vælger et af følgende menupunkter i genvejsmenuen:
Svar kun afsenderen, Svar til alle, Svar til liste eller Videresend.
Læs om de tastaturgenveje, som kan bruges, når du skriver en meddelelse, i afsnittet Skriv meddelelser.
Modtag og læs meddelelser
Hent nye meddelelser fra den aktuelle kontoF5F5
F9
F5
Kommando + Y
Hent nye meddelelser fra alle kontiSkift + F5Skift + F5
Skift + F9
Skift + F5
Kommando + Skift + Y
Åbn meddelelse (i et nyt vindue eller faneblad)Ctrl + Å
Enter
Kommando + Å
Return
Åbn meddelelse eller mappe i et nyt faneblad i baggrundenMidterklik på meddelelsen eller mappen, eller
højreklik på meddelelsen eller mappen, og vælg Åbn meddelelsen i et nyt faneblad eller Åbn i et nyt faneblad i genvejsmenuen
Åbn meddelelse eller mappe i et nyt faneblad i forgrundenSkift + midterklik på meddelelsen eller mappen, eller
højreklik på meddelelsen eller mappen, og tryk og hold på tasten Skift, mens du vælger Åbn meddelelsen i et nyt faneblad eller Åbn i et nyt faneblad i genvejsmenuen
Åbn meddelelsen i korrespondancevisningCtrl + Skift + ÅKommando + Skift + Å
Zoom indCtrl + +
Ctrl + rullehjul op
Kommando + +
Kommando + Control + rullehjul op
Zoom udCtrl + -
Ctrl + rullehjul ned
Kommando + -
Kommando + Control + rullehjul ned
Nulstil zoomCtrl + 0 (nul)Kommando + 0 (nul)
Vis alle i tråde
Vis kun første i tråden
Vis alle i tråde*
Sammenfold alle tråde/vis kun første i tråden\
Nyhedsgrupper: Ignorér eller ignorér ikke trådenK
Nyhedsgrupper: Ignorér eller ignorér ikke undertrådenSkift + K
Nyhedsgrupper: Overvåg trådenW
Læs om de tastaturgenveje, som kan bruges til at navigere mellem meddelelser, i afsnittet Navigér rundt i Thunderbird.
Håndtér dine meddelelser
Udskriv meddelelse eller markeret meddelelsestekstCtrl + PKommando + P
Gem meddelelsen som filCtrl + SKommando + S
Vis meddelelsens kildekodeCtrl + UKommando + U
Markér alt (meddelelser, tekst eller vedhæftede filer)Ctrl + AKommando + A
Markér trådCtrl + Skift + AKommando + Skift + A
Skift til Caret Browsing (vælg tekst med tastaturet)F7
Kopiér markeret tekstCtrl + CKommando + C
Klip markeret søgetekstCtrl + XKommando + X
Indsæt tekst i søge- eller filterfelterCtrl + VKommando + V
Vælg flere meddelelser, der kommer lige efter hinanden
(en kontinuerlig række af meddelelser)
Klik på den første meddelelse du vil have med.
Tryk og hold på tasten Skift + klikden sidste meddelelse, du vil have med i din markering,
eller tryk og hold på tasten Skift, mens en af de følgende taster bruges til at vælge flere meddelelser: , , Page Down, Page Up, End eller Home.
Vælg flere meddelelser, der ikke kommer
lige efter hinanden (flere separate meddelelser)

Klik på en meddelelse, som du vil have med. Tryk og hold på tasten Ctrl + klik på de meddelelser, du vil have med i din markering,
eller tryk og hold på tasten Ctrl, mens en af de nedenstående navigationstaster bruges, og så tryk på tasten Mellemrum på hver meddelelse, som du vil have med. Tasterne til navigation er , , Page Down, Page Up, End eller Home.

Klik på en meddelelse du vil have med. Tryk og hold på tasten
Ctrl + klik på de meddelelser du vil have med i din markering.

Klik på en meddelelse du vil have med. Tryk og hold på tasten
Kommando + klik på de meddelelser du ønsker at have med i din markering.

Kopiér meddelelse til anden mappeTryk og hold på tasten CtrlAlternativ, mens du trækker meddelelsen til destinationsmappen (slip museknappen, før du slipper tasten CtrlAlternativ).
Flyt meddelelse til anden mappeTræk meddelelsen til destinationsmappen.
Flyt/Kopiér igen meddelelse til sidste anvendte destinationsmappeCtrl + Skift + MCtrl + Skift + MKommando + Alternativ + M
Arkivér meddelelseA
Slet meddelelse, mapper, vedhæftede filer eller markeret søgetekstDel
Slet meddelelse uden at bruge papirkurv (kan ikke fortrydes!)Skift + Del
FortrydCtrl + ZKommando + Z
GendanCtrl + YKommando + Y
Omdøb mapperF2
Påsætning af mærkater og markéring af dine meddelelser
Tilføj/Fjern mærkat1 til 9
Fjern alle mærkater fra meddelelse0 (nul)
Markér meddelelse som læst/ulæstM
Markér tråd som læstR
Markér alle som læsteSkift + C
Markér som læste efter datoC
Markér som spamJ
Markér som ikke-spamSkift + J
Tilføj/Fjern stjerneI

Søge- og filterfunktioner

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Find meddelelser
Søg i alle meddelelser (global fuldtekstsøgning i alle konti) Ctrl + KKommando + K
Lynfilter (søg i meddelelser i den aktive mappe eller visning)Ctrl + Skift + FKommando + Skift + F
Ryd dette lynfilter; skjul lynfilterlinjenEsc (i nogle tilfælde skal du trykke flere gange)
Søg i meddelelser (avanceret søgning i mapper)Ctrl + Skift + SKommando + Skift + SCtrl + Skift + ØKommando + Skift + Ø
Find tekst i den aktuelle meddelelse
Find tekst i meddelelsenCtrl + FKommando + F
Find næste forekomst i meddelelsenCtrl + G
F3
Kommando + G
F3
Find forrige forekomst meddelelsenCtrl + Skift + G
Skift + F3
Kommando + Skift + G
Skift + F3
Søgegenveje i forskellige versioner
af Thunderbird kan findes i artiklen
Tastaturgenveje til søgninger.

Navigér rundt i Thunderbird

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Flyt fokus mellem meddelelser
Gå til startsidenAlt + HomeAlternativ + Home
Rul ned i meddelelsen. Når bunden er nået, fortsættes til næste ulæste meddelelseMellemrum
Gå til næste meddelelseF
Gå til forrige meddelelseB
Gå til næste ulæst meddelelseN
Gå til forrige ulæste meddelelseP
Gå til næste ulæste tråd (og mærk den pågældende tråd som læst) T
Gå til næste viste meddelelse/fremad]
Gå til forrige viste meddelelse/tilbage[
Håndtér Thunderbirds vinduer og faneblade
Flyt fokus til næste element i brugerfladenTab
Flyt fokus til forrige element i brugerfladenSkift + Tab
Flyt fokus til næste mailrudeF6
Ctrl + F6
F6F6
Flyt fokus til forrige mailrudeSkift + F6
Ctrl + Skift + F6
Skift + F6Skift + F6
Næste fanebladCtrl + Tab
Ctrl + Page Down
Control + Tab
Kommando + Alternativ +
Forrige fanebladCtrl + Skift + Tab
Ctrl + Page Up
Control + Skift + Tab
Kommando + Alternativ +
Mail & nyhedsgrupper startfaneblad (Faneblad 1)Ctrl + 1Alt + 1Kommando + 1
Faneblad 2 til 8Ctrl + 2 til 8Alt + 2 til 8Kommando + 2 til 8
Sidste faneblad Ctrl + 9Alt + 9Kommando + 9
AdressebogCtrl + Skift + BKommando + Skift + B
Fanebladet Gemte filerCtrl + JKommando + J
HjælpF1Kommando + ?
UdviklerværktøjCtrl + Skift + IKommando + Skift + I
Vis/skjul meddelelsesrudenF8
Vis/skjul menulinjen (hvis den er skjult)Alt
F10
Vis genvejsmenuMenutast
Skift + F10
Minimér dette vindueWin +   (du skal muligvis trykke to gange på Win + )Kommando + M
Skjul Thunderbird (kun på Mac)Kommando + H
Skjul andre vinduer (kun på Mac)Kommando + Alternativ + H
Luk vindue eller fanebladCtrl + W
Alt + F4 (kun til at lukke et vindue)
Ctrl + F4 (kun til at lukke et faneblad)
Ctrl + WKommando + W
Fortryd luk faneblad (gendan og gå til det sidst lukkede faneblad)Ctrl + Skift + TKommando + Skift + T
Afslut Thunderbird (Luk programmet)Filer -> AfslutCtrl + QKommando + Q

Skriv meddelelser

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Opret, gem, og send en meddelelse
Ny meddelelse (læs artiklen Start en ny meddelelse)Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + N
Ctrl + M
Kommando + N
Gem kladdeCtrl + SKommando + S
Udskriv kladdeCtrl + PKommando + P
Send meddelelse nuCtrl + EnterKommando + Return
Send meddelelse senereCtrl + Skift + EnterKommando + Skift + Return
Styr vinduet til at skrive meddelelser
Vis/skjul sidepanelet KontakterF9
Flyt fokus til næste hovedelement i brugerfladenF6
Ctrl + F6
Ctrl + Tab
F6
Ctrl + Tab
F6
Flyt fokus til forrige hovedelement i brugerfladenSkift + F6
Ctrl + Skift + F6
Ctrl + Skift + Tab
Skift + F6
Ctrl + Skift + Tab
Skift + F6
Zoom indCtrl + +Kommando + +
Ctrl + rullehjul opKommando + Control + rullehjul op
Zoom udCtrl + -Command + -
Ctrl + rullehjul nedCommand + Control + rullehjul ned
Nulstil zoomCtrl + 0 (nul)Kommando + 0 (nul)
Vis/skjul ruden Vedhæftede filerAlt + ÆCtrl + M   Ny i TB 60
Vis hovedvinduet (Mail & nyhedsgrupper)Ctrl + 1Kommando + 1
De fleste af de almindelige tastaturgenveje til at håndtere et Thunderbird-vindue
kan også bruges i vinduet, hvor du skriver en ny meddelelse.
Rediger teksten i meddelelsen og håndtér vedhæftede filer
KopierCtrl + CKommando + C
KlipCtrl + XKommando + X
IndsætCtrl + VKommando + V
Indsæt som citatCtrl + Skift + OKommando + Skift + O
Indsæt uden formateringCtrl + Skift + VKommando + Skift + V
Ombryd meddelelsesteksten igenCtrl + RKommando + R
Slet markeret tekst, vedhæftede filer, indhold i tabelcelle eller tabelDel
Slet ord til højre (fra markør til slutning af ord)Ctrl + DelControl + Del
Slet ord til venstre (fra markør til start af ord)Ctrl + BackspaceAlternativ + Del
Markér alt (tekst i en meddelelse eller vedhæftede filer)Ctrl + AKommando + A
Markér tabelcelleCtrl + klik inde i celleKommando + klik inde i celle
Markér tabelrækker eller kolonnerTræk hen over cellerne af rækker eller kolonner
Markér tabelCtrl + klik på tabelrammenKommando + klik på tabelrammen
Indsæt linkCtrl + KKommando + K
Stop link eller fjern links fra markeringCtrl + Skift + KKommando + Skift + K
Fjern navngivne linkmål/Fjern navngivet linkmålCtrl + Skift + RKommando + Shift + R
FortrydCtrl + ZKommando + Z
GendanCtrl + YKommando + Y
Søg og erstat tekst i meddelelsenCtrl + HKommando + H
Find næste forekomst i meddelelsenCtrl + G
F3
Kommando + G
F3
Find forrige forekomst i meddelelsenCtrl + Skift + G
Skift + F3
Kommando + Skift + G
Skift + F3
StavekontrolCtrl + Skift + PKommando + Skift + P
Vedhæft filerCtrl + Skift + AKommando + Skift + A
Omdøb vedhæftet filF2
Organiser vedhæftede filerAlt + XCtrl + X   Ny i TB 60
Indsæt et linjeskift i stedet for et nyt afsnitSkift + EnterSkift + Retur (EnterRetur indsætter et afsnitsskift, når afsnitsformat er valgt.)
Organiser vedhæftede filer
Flyt til toppenAlt + HomeKommando + Alt +
Alt + Home
Flyt opAlt +
Flyt sammenAlt + Pil ←
Flyt nedAlt +
Flyt til bundenAlt + EndCommand + Alt +
Alt + End
Sorter (Alle vedhæftede filer eller valgte vedhæftede filer)Alt + Y
Bestem udseendet på meddelelsens tekst
Forøg skriftstørrelse

Ctrl + +Kommando + +Ctrl + .Kommando + .

Formindsk skriftstørrelseCtrl + -Kommando + -Ctrl + ,Kommando + ,
FedCtrl + BKommando + B
KursivCtrl + IKommando + I
UnderstregetCtrl + UKommando + U
"<tt>Fast bredde</tt>"Ctrl + TKommando + T
Nulstil eller fjern tekststilelementerCtrl + Skift + Y
Ctrl + Mellemrum
Kommando + Skift + Y
Forøg indrykningCtrl + ØKommando + Ø
Formindsk indrykningCtrl + ÆKommando + Æ

Adressebog

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  ]

Ny adressebogkontaktCtrl + NKommando + N
Skriv ny meddelelse til valgte kontakterCtrl + M
Adressebog lynfilterCtrl + KCtrl + KKommando + K
Avanceret søgning i adressebogCtrl + Skift + FKommando + Skift + F
Rediger egenskaber for valgt kontakt eller adressebogCtrl + IKommando + I
Vælg alle (kontakter eller søgetekst)Ctrl + AKommando + A
Udskriv valgte kontakterCtrl + PKommando + P
Slet (valgt tekst, kontakt eller adressebog)Del
Vis hovedvinduet (Mail & nyhedsgrupper)Ctrl + 1Kommando + 1

Kalender

  ⇐   |   ⇑   |   ⇒  

Kom i gang
Vis eller skjul I dag-oversigtF11F11
Fanebladet KalenderCtrl + Skift + KKommando + Skift + K
Fanebladet OpgaverCtrl + Skift + OKommando + Skift + O
Mail & nyhedsgrupper startfaneblad (Faneblad 1)Ctrl + 1Alt + 1Kommando + 1
Ny begivenhedCtrl + BKommando + B
Ny opgaveCtrl + OKommando + O
Fanebladet Kalender
Vis begivenhedsfilterBegivenheder og opgaver -> Find begivenheder
Filtrér begivenheder(Bug 449018)
Ryd det aktuelle begivenhedsfilterEsc
Gå til I dagAlt + End
DagsoversigtAlt + 1
UgeoversigtAlt + 2
MultiugeoversigtAlt + 3
MånedsoversigtAlt + 4
Gå til næste dag/uge/multiuge/måned]
Gå til forrige dag/uge/multiuge/måned[
Fanebladet Opgave
Filtrér opgaverCtrl + Skift + FKommando + Skift + F
Ryd det aktuelle opgavefilterEsc
Generelle funktioner
Kopiér (markerede begivenheder, opgaver eller tekst)Ctrl + CKommando + C
Klip (markerede begivenheder, opgaver eller tekst)Ctrl + XKommando + X
IndsætCtrl + VKommando + V
Slet (markerede begivenheder, opgaver eller tekst)Del
FortrydCtrl + ZKommando + Z
GentagCtrl + YKommando + Y
UdskrivCtrl + PKommando + P
De fleste tastaturgenveje til at
navigere rundt i Thunderbird virker også her.

Diverse

  ⇐   |   ⇑   |

Ryd historikCtrl + Skift + DelKommando + Skift + Del

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere